I dag ba Sørlandet sykehus Helse sør-øst om å gjennomføre en ekstern revisjon av «forholdene knyttet til» den kasakhstanske kirurgen som har feiloperert ortopediske pasienter ved sykehuset i Flekkefjord fra 2011 frem til forrige uke. Det er som å be bukken passe havresekken.

Sykehusdirektøren ved Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold, sendte torsdag ut en pressemelding vi ikke har tilgang til, men NTB har sendt ut en sak basert på denne. Det går galt avsted, helt fra begynnelsen:

Sørlandet sykehus HF har bedt Helse sør-øst om at det gjennomføres en ekstern revisjon av forholdene knyttet til en lege som har operert utover sine rammer. (NTB)

«Utover sine rammer»? Nonsens.

Sykehusledelsen var kjent med at kirurgen manglet godkjent tilleggsutdannelse – innen ortopedisk kirurgi – fra han ble ansatt ved sykehuset i 2011. Etter at minst fire pasienter måtte reopereres, ble slo den daværende avdelingslederen for ortopedisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, ortoped Øystein Berg, alarm i 2014.

«Helt konkret kan det vises til en rekke saker de siste to år ved Sørlandet sykehus. På bakgrunn av manglende kunnskap og svakt kirurgisk håndverk har det vært behov for re-operasjoner med et varig unødvendig dårlig resultat til følge.»  

NTB har fått med seg feiloperasjonene og lovbruddene, men ikke at dette har skjedd med sykehusledelsens viten og vilje fra dag én. De har heller ikke fått med seg at klinikksjef Geir Bøhler som fikk denne rapporten i fanget i 2014, i desember 2014 uttalte seg slik til NRK:

– Jeg tror vi skal se på saken i fremtidsperspektiv, fordi dette er saker som er meldt og har vært kjent. Men, vi skal se på om tiltakene fungerte og om vi skal endre på noe så driften ved sykehuset blir optimal i fremtiden, avslutter klinikksjefen. (NRK)

Hverken NRK eller NTB har evnet å problematisere at klinikksjefen som i 2014 lovte at driften ved Flekkefjord sykehus skulle blir ‘optimal’, etter hvert ble Direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst. Den stillingen hadde han først som konstituert i 2016, og deretter som fast i hele 2018.

Alle visste

Spørsmålet ingen stiller er hvordan både ledelsen ved Sørlandet sykehus og ved Helse sør-øst kan ha brukt 9 år på å stoppe legen fra å skade flere pasienter!

Dette er hva NTB skriver:

Legen jobbet tidligere som overlege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, hvor det i flere tilsynssaker ble dokumentert uforsvarlig behandling og brudd på loven, blant annet gjennom at legen utførte ortopediske operasjoner uten å være utdannet til det. (NTB)

For ett år siden ble legen overført til sykehuset i Kristiansand hvor han begynte på den seks år lange spesialiseringen til ortoped, men de siste dagene har NRK skrevet at mannen har gjennomført operasjoner også ved dette sykehuset utover sine rammer.

Kontakter pasienter

Mevold sier at dette er noe sykehuset tar på høyeste alvor, og at de er opptatt av å ivareta pasienter som har spørsmål knyttet til behandlingen de har fått.

– De aktuelle pasientene vil bli kontaktet. De som ønsker det, kan få en ny undersøkelse, sier Mevold i pressemeldingen.

Fylkesmannen i Agder ba for kort tid siden Helsetilsynet om en vurdering av legen, som ikke vil ha pasientrettet tjeneste fram til granskingen er ferdig. Fylkesmannen vil også vurdere om det er behov for administrative reaksjoner mot helseforetaket.

Kalt inn på teppet

– Vi skal bistå Helsetilsynet med all den informasjonen vi har og som er nødvendig for at de skal få gjort sitt arbeid, sier Mevold.

Tidligere torsdag ble sykehusdirektøren kalt inn på teppet til fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen for å forklare seg om saken.

Etter møtet sa Syvertsen til Fædrelandsvennen at hun i møtet ble forsikret om at sykehuset vil gjennomgå alle journaler fra operasjoner som legen har utført.

Legen har overfor NRK ikke ønsket å kommentere saken.

Sykehusets pressemelding og sykehusets forsikringer om å gjennomgå alle journaler er en ren hån mot alle pasientene som har blitt feilbehandlet. De bør ikke slå seg til ro med en ekstern revisjon i regi av Helse sør-øst. Det vil ikke bli annet enn et langdrygt forsøk på å bortforklare og hvitvaske alle involverte. De bør heller ikke stille for store forhåpninger til at Fylkesmannen og Helsetilsynet raskt og generøst vil komme dem til hjelp.

Derfor bør pasientene snarest mulig gå til kollektivt erstatningssøksmål. Hvem som juridisk sett bærer det største ansvaret må retten avgjøre, men den tidligere klinikksjefen bør ikke unndras ansvar.

De feilopererte fortjener en erstatning mens de ennå lever.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.