Samfunnsøkonomiske konsekvensar av innvandringa er stort sett kalkulert på to måtar. Somme har vurdert i kva grad ulike innvandrargrupper tek del i produksjonslivet, og andre har sett på kor mykje dei i gjennomsnitt betalar i skatt og får i offentlege stønader. Eine eller begge metodane er nytta av både Frisch-senteret, Brochmann-utvalet, SSB, Finansavisen og HRS. […]

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.