Samfunnsøkonomiske konsekvensar av innvandringa er stort sett kalkulert på to måtar. Somme har vurdert i kva grad ulike innvandrargrupper tek del i produksjonslivet, og andre har sett på kor mykje dei i gjennomsnitt betalar i skatt og får i offentlege stønader. Eine eller begge metodane er nytta av både Frisch-senteret, Brochmann-utvalet, SSB, Finansavisen og HRS. […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.