Sørlandet sykehus Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Sørlandet sykehus får sterk kritikk i en fersk granskningsrapport fra Helse sør-øst. Blant annet våget ikke ansatte ved sykehuset å varsle om uønskede hendelser.

Rapporten slår blant annet fast at en omstridt lege som har feiloperert flere pasienter både i Flekkefjord og Kristiansand, ikke ble fulgt godt nok opp, melder NRK.

Rapporten slår fast at legen i praksis har fått en mer selvstendig rolle enn opprinnelig tiltenkt, at enkelte av de pasientrelaterte hendelsene burde blitt meldt som interne avvik tidligere og at ansatte har vegret seg for å varsle. Av frykt for represalier har de ikke ønsket å framstå med navn i avvikssystemet.

– Nå skal vi lese rapporten grundig sammen med ledere og medarbeidere som har jobbet sammen med legen. Vi skal bruke informasjonen som står i den til arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet, sier sykehusdirektør Nina Mevold.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.