Inngangspartiet ved Sørlandet sykehus, avdeling Flekkefjord, der den kasakhstanske kirurgen fikk utføre ortopediske operasjoner i 11 år, uten godkjent utdanning og til tross for minst 13 tilsynssaker, noen tilbake til 2014. Foto: Sørlandet RHF

Skandalene står i kø, etter at Sørlandet sykehus onsdag suspenderte en kasakhstansk kirurg. Massiv inkompetanse, hvitvasking, ansvarsfraskrivelse og ødelagte liv er stikkordene som bør nå helt frem til Helseminister Høie.

30. januar 2020 kl. 12:14: Lege får ikke operere mer Direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, har tatt legen som skal granskes av helsetilsynet av alle operasjoner ved sykehuset i Kristiansand på ubestemt tid. Bakgrunnen er behovet for å trygge pasientene. (NRK)

«Trygge pasientene»?

Hvordan kunne denne kirurgen få fortsette uten at noen satte foten ned før 29. januar 2020? At han tilfeldigvis kommer fra Kasakhstan er det minste problemet i denne skandalen.

En liten kronologisk rekapitulering er på sin plass her. NRK Sørlandet skrev om denne legen så langt tilbake som i desember 2014.

Det var den daværende avdelingslederen for ortopedisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, ortoped Øystein Berg som slo alarm i 2014. Han er den eneste som kommer fra denne historien med æren sånn nogenlunde i behold. I sitt notat til sykehusledelsen skrev han følgende:

«Helt konkret kan det vises til en rekke saker de siste to år ved Sørlandet sykehus. På bakgrunn av manglende kunnskap og svakt kirurgisk håndverk har det vært behov for re-operasjoner med et varig unødvendig dårlig resultat til følge.»  

En skulle tro at et slikt notat fra avdelingslederen for ortopedi skulle veie tungt, særlig når han og de andre ortopedene på Sørlandet sykehus på det tidspunkt allerede hadde foretatt minst fire re-operasjoner, etter feil gjort av kirurgen som altså ikke hadde godkjent utdanning, men nei.

Kirurgen ble ikke suspendert, for selv om daværende klinikksjef Geir Bøhler var bekymret, mente han dette ville ordne seg greit, som de sier på Sørlandet.

– Tyder ikke Bergs notat på at det er snakk om flere enn fire saker?

– Det skal jeg diskutere med Berg, og vi skal finne frem sakene og se på dem, men jeg vil understreke at dette er saker som er meldt, sier Bøhler.

– Hvor alvorlig er denne avsløringen?

At manglende kunnskap og svakt kirurgisk håndverk har ført til re-operasjoner er sterkt å lese og jeg blir ydmyk.

Den daværende klinikksjefen, den ydmyke klinikksjefen, hadde mer å berolige NRK og ortopediske pasienter med:

– Jeg tror vi skal se på saken i fremtidsperspektiv, fordi dette er saker som er meldt og har vært kjent. Men, vi skal se på om tiltakene fungerte og om vi skal endre på noe så driften ved sykehuset blir optimal i fremtiden, avslutter klinikksjefen. (NRK)

Fra turnustjeneste i Øst-Finnmark på 80-tallet begynte Geir Bøhler sin klatring i det norske helsebyråkratiet. I september 2012 ble han Klinikksjef ved Sørlandet sykehus. Den stillingen hadde han i tre år og fem måneder, frem til januar 2016. Deretter fikk mannen som i desember 2014 lovte å komme til bunns i feiloperasjonene på Flekkefjord sykehus, ett år som Direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst i 2018. Fra august 2019 har han vært Fagsjef i Helse Sør-Øst, nå sist med ansvar for omstillingsarbeidet ved Innlandet Sykehus HF. Geir Bøhlers karrière har gått oppover. For mange pasienter ved Flekkefjord sykehus har det gått motsatt vei. Foto: Privat

Avdelingsoverlegen varsler igjen

Mannen som i 2014 lovet at driften ved Flekkefjord skulle blir ‘optimal’, avanserte etter hvert til stillingen som Direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst. Den stillingen hadde han i hele 2018.

Varsleren fra 2014, ortoped Øystein Berg ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, skrev i 2018 et «bekymringsbrev» til Fylkesmannen, vedlagt 11 konkrete feiloperasjoner i Flekkefjord. I januar 2019 tok han selv affære.

– Tidligere sendte vi pasienter til Flekkefjord når vi hadde fullt hos oss. Det har vi slutta med. Det er ikke trygt, sier avdelingslege ved ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand, Øystein Berg. (NRK)

To spørsmål vi ikke har funnet svar på (vi har forsøkt å komme i kontakt med Berg):

  1. Hvorfor i all verden skrev avdelingslegen til Fylkesmannen, og ikke til ledelsen ved Sørlandet sykehus? Det skulle vel aldri være fordi hans egen sykehusledelse ikke ville gripe inn? Og var det i så fall fordi sykehuset i Flekkefjord var nedleggingstruet, og at det dermed var om å gjøre å operere flest mulig pasienter, uansett om legene ikke hadde nødvendig godkjenning?
  2. Tok ortoped Berg kontakt med sin gamle klinikksjef Bøhler, mannen som var satt til å ivareta pasientsikkerheten i hele Helse Sør-Øst? Dersom han ikke gjorde det, er det jo all grunn til å spørre hvorfor ikke.

Det er ikke urimelig å anta at ortoped Berg kanskje ikke hadde den helt store tilliten til at direktøren for pasientsikkerhet var noe mer enn en papirtiger i det norske helsebyråkrati.

Ifølge NRK karakteriserte Helsetilsynet driften ved sykehuset i Flekkefjord som uforsvarlig, og de ga sykehuset fire måneder til å rette opp driften.

Hvor mange pasienter som har fått livene sine ødelagt etter denne massive oppvisningen av ansvarsfraskrivelse vet vi ikke i dag. Men det er ikke få.

Vi ble tipset om denne saken av en anonym leser på epost torsdag ettermiddag. Vi takker for tipset og lover å dekke denne og andre lignende skandaler så godt vi bare makter. Send oss gjerne tips på epost: tips@document.no

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.