Asylsøkeren utsatte en kvinnelig ansatt på asylmottaket for seksuelle overgrep. Asylsøkeren fikk 90 timers samfunnsstraff. Kvinnen ble beordret til å skifte arbeidssted – mot sin vilje.

– Hun opplever det å bli omplassert med tvang som ekstra belastende, og føler at hun blir straffet for noe den tiltalte har gjort, sier bistandsadvokat Monica Haugedal til Fædrelandsvennen.

I mai skrev vi om den påstått 16-årige gutten som forgrep seg på den kvinnelige miljøarbeideren i 30-årene. Ved tre anledninger i september i fjor skal gutten ha forgrepet seg på kvinnen. Episodene skjedde på en institusjon for mindreårige asylsøkere i en kommune på Sørlandet.

16-åringen har hele tiden nektet straffskyld, men ifølge dommen fra Kristiansand tingrett opptrådte han svært truende overfor kvinnen. Ved en anledning, mens kvinnen skiftet sengetøy på guttens soverom, skal han blant annet ha dyttet kvinnen ned i sengen og lagt seg oppå henne. Deretter utsatte han henne for flere krenkende handlinger. Hendelsen ble avbrutt da en kollega stormet til etter å ha hørt rop om hjelp.

I dommen fastslås det at kvinnen har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse med blant annet søvnproblemer og depresjoner etter 16-åringens handlinger.

Bortsett fra gjerningsmannens unge alder, fant ikke retten noen formildende omstendigheter.

«Gutten» ble dømt for å ha foregrepet seg mot kvinnen tre ganger i løpet av kort tid. Overgrepene skjedde i boligen der han bodde sammen med andre asylsøkere i samme situasjon.

Offeret var ansatt for å følge opp og ta seg av de mindreårige beboerne, men er nå flyttet til et annet arbeidssted i kommunen.
Ifølge bistandsadvokat Monica Haugedal ønsket kvinnen å fortsette i jobben sin. Men da måtte kommunen flytte 16-åringen.

Det var tydeligvis ikke aktuelt. Hensynet til overgriperen later til å veie tyngre enn hensynet til offeret:

– I denne saken har kommunen satt hensynet til asylsøkeren foran hensynet til sin arbeidstaker, sier bistandsadvokat Haugedal.

Assisterende rådmann i den ikke navngitte kommunen sier til Fædrelandsvennen at han ikke kjenner saken, og at det derfor er vanskelig å kommentere den.

– Men det er viktig for oss å ivareta arbeidstakere hele veien, også når de opplever vanskeligheter og trakassering, sier han.

Merk dette: Det er snakk om en liten kommune på Sørlandet, og rådmannen påstår at han ikke kjenner til en sak (som attpåtil er en rettssak) hvor en av kommunens egne ansatte er utsatt for seksuelle overgrep på jobben! Det er sjokkerende. Og avslørende.

Kommunens holdning til at en ansatt har opplevd overgrep på jobben er forsåvidt allerede demonstrert: Hun ble tvangsflyttet. Kvinnen er fremdeles miljøarbeider i kommunen, men jobber et annet sted og med andre oppgaver.

I dommen fra Kristiansand tingrett kommer det fram at hun er påført et traume som følge av de seksuelle handlingene. Hun har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

Slik praktiseres arbeidsgiveransvaret: Offeret for gjentatte seksuelle overgrep blir psykisk syk. Da bestemmer kommunen seg for å føye spott til skade ved å gi henne en ekstrabelastning: De tvinger henne bort fra arbeidsplassen sin.

Rådmannens holdning er sjokkerende. Hele kommuneledelsen er å klandre for ikke å ha grepet inn. Hva tenker de på? Tenker de overhodet?

Det er forstemmende.

Hvor mon all motviljen mot innvandringen kommer fra?

 

Fædrelandsvennen: Asylsøker dømt for overgrep – offeret pålagt å bytte jobb

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂