Det ser ut til at de innvandrede varme hendene sliter med å integrere seg i Norge. Sykepleiere vil ha rett til å gå med hijab, og nå er det ikke så nøye om pasientene kan kommunisere med dem heller.

De ansatte i sykehjemsetaten som ikke vil gå på norskkurs, får støtte av det allestedsnærværende Likestillings- og diskrimineringsombudet, som alltid har tid og ressurser til saker hvor nordmenn kan tenkes å opptre krenkende. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at Oslo kommune ikke dokumenterer behovet for norskkurs. Flere ansatte som er sendt på kurs, har klaget.

Men med 40 prosent sykehjemsansatte med fremmedspråklig bakgrunn er det ikke alle som har klart de språklige barrierene like godt, mener Oslo kommune.

Derfor satte kommunen i 2009 i gang omfattende norskkurs for sine ansatte i sykehjemsetaten. Det falt ikke i god jord hos alle.

De ansatte føler seg krenket:

– Bakgrunnen er at ombudet har motatt flere henvendelser fra ansatte i sykehjemsetaten som opplever seg krenket fordi det er stilt språkkrav som de ikke kjenner seg igjen i, sier rådgiver Åsulv Solstad til NRK.

Jeg er kanskje ikke så stø i norsk, jeg heller, for jeg skjønner ikke helt hva dette betyr: «språkkrav som de ikke kjenner seg igjen i». Mener de at de allerede snakker flytende norsk og kan kommunisere godt med de eldre pasientene, eller forstår de ikke hvorfor det er viktig å snakke godt norsk på norske sykehjem?

Åsulv Solstad mener at kommunen ikke godt nok har vurdert individuelle norskkunnskaper for flere av dem som har vært sendt på kurs.

Her har jeg en liten historie fra utlandet: Da jeg arbeidet i en offentlig etat i Wales, ble alle i administrasjonen fristilt fra sine stillinger og måtte underskrive nye ansettelseskontrakter hvor det ble gitt en tidsfrist på tre år på å nå nivå 4 i walisisk (mer eller mindre flytende). Om noen følte seg krenket? Helt sikkert. For dette var ren tvang med risiko for å miste jobben. De som allerede snakket flytende walisisk, hadde en samtale med kursleder og ble scoret på en skala for hvor avansert språkbruk de hadde.

Å oppdage om noen kan snakke godt norsk, tar et par minutter. Og både de ansatte og de pleietrengende er avhengige av at de forstår hverandre. Men her i landet må man altså vifte med krenkelsesflaggene så snart det er en anledning.

Dette koster tid og penger, og byråkratiet er blitt utvidet med mange stillinger som ikke gjør annet enn å håndtere klager fra ømhudede ansatte som ikke vil forstå at de forventes å være i stand til å utføre jobben sin på en forsvarlig måte. Det klages, sutres og ankes over en lav sko.

En av sakene har Oslo kommune nå anket til ombudet. Sykehjemssjef Helge Jagmann avviser at de driver diskriminering.

– Våre ledere og kollegaer valgte ut dem som vi oppfattet hadde en for svak språklig basis. Vi gjorde en ordentlig kartlegging av samtlige, og tilbød da at de skulle få språklig opplæring etterpå, sier Jagmann til NRK.

Men det var altså ikke godt nok. For noen syntes tydeligvis at de var mer enn gode nok i norsk, selv om lederne deres ikke syntes det. En subjektiv vurdering av egne språkkunnskaper er alltid artig. Det er mange norske utenlandsstudenter som har gått i den fella som utvekslingsstudenter.

Nivået på norskkunnskapene i Sykehjemsetaten er skremmende. En rapport fra 2010 viste at én av tre hadde ingen eller en begrenset evne til å føre en samtale på norsk.

Sykehjemsetaten har anket Likestillingsombudets vedtak og har gitt noen eksempler på språknivået:

«Ble veldig sint da Pas ikke fikk lov til å ringe kona etter avtalet. Pas misfornøyd med sykehjemsoverleger, systemer på sykehejmmet.»

«Pas. ble stelt i doen i morges. Sårene i venstre legg og begge fottene ble stelt i dag. Har smurs med dermovat i alle sårene i kroppen. Ikke veldig kontaktbar i dag.»

«Sov mye i stuen. Pas, var rolig fram til kl:13:00 og deretter ble hun veldig sine, vet ikke hvorfor det:? , men det var ikke noe spsialt på gruppe,»

To tilfeller hvor pasienten ble sint, men pleieren forstår ikke hvorfor. Kan det ha noe med kommunikasjon å gjøre?

Eller hva med:

«Hatt vont i neden til vasket og smørt med skink kl02:00.»

«Han tømte i morgens under stelle.»

Det er spesielt ille at disse som ikke kan snakke norsk eller snakker dårlig norsk skal ta seg av våre svakeste og eldste med dårlig hørsel og oppfattelsesevne.

Men igjen, det er pasientene som må integrere seg i multikulturen. For de andre blir jo tross alt krenket. Man orker nesten ikke å tenke seg kombinasjonen av hijab og dårlige norskkunnskaper. Krenkelsene står i kø.

Da Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet i 2006, var de 30 ansatte. Ti år etter er antallet doblet. En voksende bransje. Fair play, eller chwarae teg, som de walisiske ansatte ville sagt (jepp, nådde nivå 4).

hanne_bjurstrom_2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Likestillingsombud er i dag Hanne Bjurstrøm, tidligere arbeidsminister i den rødgrønne regjeringen.

NRK

https://www.nrk.no/norge/_-har-dokumentert-manglende-sprakkunnskaper-1.12162609