Innenriks

Hamar kommune har dårlig økonomi. Rådmann Terje Halvorsen tilrår at Hamar kommune bosetter 55 flyktninger i 2015. Enslige asylsøkere bør prioriteres fordi Hamar har god erfring med  å få disse ut i skole og arbeid. Ingen enslige asylsøkere har i ettertid vært avhengig av sosialhjelp.

Rådmannen synes at økonomi uansett er underordnet ansvaret vi har for å ta i mot flyktninger.

Rådmannen advarer mot at økt mottak av flyktninger kan medføre økte utgifter for kommunen, men viser til ansvaret Norge som nasjon har påtatt seg, og mener de økonomiske forhold blir underordnet i den sammenhengen.

Dagens motto fra Hamar: Flyktninger først!

Sakset fra Hamar Arbeiderblad 19. mai.

2015-05-19 22.04.49 2015-05-19 22.04.42