Nedre Eiker kommune i Buskerud, som befinner seg på den såkalte ROBEK-listen over kommuner som er satt under statlig administrasjon på grunn av dårlig økonomi, ligger an til å gå med 100 millioner kroner i underskudd i år, skriver Kommunal Rapport i dag.

Den anstrengte situasjonen er verre en tidligere antatt:

Nå er økonomirapporten per 30. april (1. tertial) lagt fram, og der er det liten tegn til bedring. I stedet for å starte på å dekke inn det oppsamlete underskuddet med årets resultat, slik planen er i budsjettet, forventer nå rådmannen at det også i år blir minus på bunnlinja.

Og den har allerede tvunget frem smertefulle kutt:

Tidligere i år ble det kjent at kommunen skal si opp mellom 60 og 70 ansatte i helsesektoren, på grunn av dårlig økonomi.

En konsekvens av oppføring på ROBEK-listen er at kommunen ikke kan ta opp lån uten statlig godkjennelse.

I lys av denne regelen, virker det litt underlig at Nedre Eiker ikke desto mindre ser seg rede til å påta seg det som utvilsomt vil innebære langsiktige finansielle forpliktelser. Drammens Tidende skrev i går:

Kommunestyre-flertallet i Nedre Eiker trosset rådmannen, og bestemte i dag at kommunen skal ta imot 15 ekstra Syria-flyktninger.

Maks 5 ekstra flyktninger, mente rådmannen. Mer har ikke Nedre Eiker kommune mulighet til å ta imot.

Men Arbeiderpartiet ville det annerledes, og fikk med seg samarbeidspartiene på 15 ekstra. Nedre Eiker har fra før vedtatt å ta imot 30 flyktninger årlig. Dermed blir det nå 45 totalt.

Hvor skal det kuttes for å finansiere dette? Vil ekstraregningen til syvende og sist gå til oss alle sammen?

Lignende problemstillinger er lett å forestille seg over det ganske land. Den 21. mai skrev Kommunal Rapport dette:

KS frykter at kommunenes sosialhjelpsutgifter vil øke med om lag 400 millioner som følge av økende arbeidsledighet.

Samtidig anslås det nå at skattesvikten vil utgjøre 1,6-1,8 milliarder kroner av samme årsak. Hvordan skal dette gå i hop med et høyt antall nye innbyggere, som vil resultere i enda flere utgifter?

De som er under 50 år bør ikke regne med å få stifte bekjentskap med så veldig mye av oljefondet.