Nytt

Hamar har de siste årene gjort store investeringer for å gjøre byen attraktiv. Kulturhus, nytt badeanlegg, nytt Stortorg og et rikskjent stupetårn.

Nå kommer regninga, og den er høy. Den legger press på kjernevirksomheter som helse og skole.  Kapital og driftsutgifter på 142 millioner kroner per år er mye for en kommune med 30 000 innbyggere.

I sum er det snakk om kapital- og driftsutgifter for nye investeringer på 142 millioner kroner, som legger press på kommunale kjerneoppgaver som helse og skole.
I budsjettforslaget for 2015, går kommunen med et underskudd på 28 millioner kroner. Det foreslår rådmannen å saldere ved bruk av fond.
Han har ikke foreslått å øke eiendomsskatten utover prisstigningen. Men for 2016, er underskuddet økt til 62 millioner kroner, som det foreløpig ikke er spesifisert hvordan skal løses.
– Å kutte 28 millioner neste år hadde vært helt uhåndterlig. Det tar tid å snu skuta, sier rådmannen.
Men allerede neste år må det jobbes med effektivisering og videre med kommunens organisering.

Ingen kan skylde på blå-blått kommunestyre heller.

http://h-a.no/nyheter/naa-kommer-regningen#sthash.Z1CeXnT7.dpuf