Tavle

Miljøpartiet De Grønne i bydel Grorud fremmet et forslag om hvordan Oslo kan ta i mot flere syriske flyktninger. De ønsker at Byrådet i Oslo kartlegger tomme kommunale bygg slik at disse kan brukes til flyktningemottak. Når det gjelder disse byggene så mener menneskene, som tenker miljø i ett og alt, at det ikke er så farlig om ikke alt er på plass med en gang. Flertallet i Grorud Bydelsutvalg syntes forslaget var godt og stemte for. Kun Fremskrittspartiets representanter var i mot.

Er det slik at flyktninger og befolkningsvekst trumfer den grønne miljøvennlige politikken?

Jon Julius Sandal (MDG) fremmet saken på Groruds BU-møte forrige torsdag. Her fikk han flertallet til å gå med på forslaget.

– 45 prosent av befolkningen i Syria er på flukt. Nabolandene har bønnfalt Norge om å bidra til å ta imot flyktninger. Her i Oslo har vi flere kommunale bygninger som står tomme, vi må ikke være så byråkratiske at alt må være på plass fra dag én. Dette handler om politisk velvilje, sa Sandal fra talerstolen.

groruddalen.no