Byrådet har fjernet 4.800 p-plasser fra Oslo sentrum og nå sier folk at det får være nok. Oppslutningen om et bilfritt sentrum er synkende. 49 prosent mener byrådet har gått for langt i en ny undersøkelse Klimaetaten selv har stått for.

Men direktør for Klimaetaten, den tidligere SV-statsråden Heidi Sørensen, tror det kan være pandemien som er grunnen:

– Endring i holdningen til disse tiltakene kan skyldes at flere har følt seg avhengig av bil i pandemiåret, og at det har vært mye debatt om tiltak som har blitt innført eller er planlagt innført, sier direktør i klimaetaten, Heidi Sørensen, til Dagsavisen.

Andelen som sier de mener at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt, er nå på 45 prosent. Det er en nedgang på 7 prosentpoeng fra 2020, skriver Dagsavisen. (NTB)

Det er m.a.o. et flertall mot raseringen av p-plasser i sentrum. Undersøkelsen har neppe overdrevet motstanden. Det er grunn til å tro det motsatte.

Hvis utviklingen får fortsette vil sentrum dø. Pandemien har allerede satt fart i nedlegginger. Går man gjennom byen griner tomme lokaler mot en.

I mens satser andre på hypermoderne kontorbygg med helikopterpad på toppen. Dette er prosjekter som har vært underveis lenge. Nå sier syv av ti at de gjerne fortsetter med hjemmekontor.

Kombinasjonen av Marie Lan Berg og pandemien kan bli et sentrum som aldri kommer tilbake.

Men Lan Berg er ikke alene om ansvaret. Hvem har hørt om Klimaetaten? Det grønne skiftet betyr et nytt byråkrati med nærmest ubegrensede ressurser som gjør som de vil og folk skal ikke mukke.

Helt til de tør.

 

Oslo har mistet 4800 parkeringsplasser, og enda flere skal vekk