Heidi Sørensen og Silje Schei Tveitdal. Fotografier: Magne Kveseth og Sosialistisk Venstreparti / Wikimedia Commons.

Den største skandalen når det gjelder offentlig pengebruk i Norge er det gapende hullet i statskassen som skyldes en innvandringspolitikk som forblir vanvittig, der de opprinnelige nordmennene subsidierer mennesker fra andre himmelstrøk som kommer for å bytte dem ut.

Dimensjonene ved denne galskapen gjør at man fra tid til annen glemmer den nest største skandalen hva angår offentlig pengebruk:

De massive utbetalingene til NGO-er og konsulentselskaper som har skapt en ny adel i Norge, bestående av mennesker som tjener godt på å utføre komfortable oppgaver landet ikke har behov for å gjøre – ofte snarere tvert imot. Det dreier seg ikke sjelden om vennskapskorrupsjon og politisk korrupsjon.

Samtidig står mange viktige oppgaver uløst både i utdannings-, helse- og omsorgssektoren. Ja, og så har vi ikke noe forsvar heller. Listen er ikke uttømmende (veiene, vannforsyningsnettet…).

Minerva og Nettavisen har i disse dager satt søkelys på Oslo kommunes pengebruk i «klimasaker», som viser seg å koste skattebetalerne flerfoldige millioner.

Karin Abraham og Nils August Andresen kunne den 21. juni avsløre en uakseptabel politisk forvaltningspraksis på klimafeltet i Oslo kommune:

Spørsmålet om hvorvidt klimaetaten krysser grensen mellom faglig og politisk kommunikasjon, blir aktualisert av et brev fra direktør Heidi Sørensen til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel som Minerva har fått innsyn i. Sørensen er tidligere politiker for SV, og har vært både stortingsrepresentant og statssekretær i Miljøverndepartementet for partiet. Samtidig er SV med i det sittende byrådet i Oslo.

I brevet, som er datert 27.mars 2017 og er merket som «unntatt offentlighet», fremgår det at etaten ved lanseringen av nettsiden klimaoslo.no var opptatt av hensynet til å posisjonere Oslo inn mot valget i 2017.

Sørensen erkjenner sin brøde idet hun blir tatt med buksene nede, men det handler om mer enn politisk skjevhet i forvaltningen: Klimaetaten strør også om seg med penger. Torsdag skriver Minerva-redaktøren at etaten har hele 37 ansatte.

At en norsk kommune har 37 ansatte på et felt hvor den ikke kan gjøre noen som helst forskjell, er et så kjempemessig galehus at det er vanskelig å forsvare, så derfor holder den seg naturlig nok med et betydelig PR-apparat: Bare kommunikasjonsavdelingen har seks ansatte. Men ikke nok med dét:

Klimaetaten har også kjøpt inn betydelige kommunikasjonstjenester eksternt. I årsberetningen for 2017 går det frem at etaten kjøpte tjenester av Redink for 6,9 millioner kroner.

Nettavisens Espen Teigen kan fredag avsløre at etaten ledet av Heidi Sørensen har brukt 30 millioner kroner på PR-rådgivning på tre år.

Pengebruken er ikke bare umulig å forsvare i seg selv, den er også omfattet av korrupsjon:

Etaten med ansvar for Oslo-byrådets klimasatsing har brukt over 30 millioner kroner på kommunikasjons- og markedstjenester fra PR-selskapene Redink AS og Footprint Communications AS.

En av nøkkelpersonene hos leverandørene er rådgiver og partner Silje Schei Tveitdal, som var partisekretær i SV mens Heidi Sørensen satt på Stortinget for samme parti. Hun fakturerer 1.200 kroner per time for rådene til Klimaetaten.

Dertil kommer at Sørensen og Tveitdal er venner og har omgåttes politisk i 25 år.

Det er ikke første gang Sørensen opptrer på denne måten:

I mars 2012 fikk Heidi Sørensen presseomtale for å øke bevilgningene til organisasjoner hvor venner jobber.

Den gang kunne VG avsløre at Heidi Sørensen som statssekretær for SV doblet den offentlige støtten til Naturvernforbundet, da ledet av vennen Lars Haltbrekken, som er Tveitdals ektefelle.

I 2007 begynte Heidi Sørensen som statssekretær i Miljøvernforbundet. Da var støtten til Naturvernforbundet på omtrent 9 millioner kroner. Denne støtten ble betalt ut av Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet.

Tre år senere, var tilskudd og støtte til Naturvernforbundet på 30 millioner kroner årlig. Ifølge VG ble pengene gitt uten at Sørensen hadde bedt om en vurdering av hennes habilitet.

Saken som i sin tid endte med at Audun Lysbakken (SV) måtte trekke seg som statsråd, var altså ikke noe blaff: Når venstresiden får makt, setter den straks i gang med å tilgodese sine egne.

Det sier seg selv at det Espen Teigen har gravd frem, ikke er noe unikt eksempel på korrupt samrøre mellom politikk, forvaltning, NGO-er og konsulentselskaper. Dette er et uvesen av langt større proporsjoner.

Ikke bare er det uetisk, det skaper også en samfunnsklasse som lever komfortable liv finansiert av allmennheten, uten at den gjør tjenester som kommer allmennheten til gode. Medlemmene av denne klassen er i praksis en ny adel i Norge.

Men denne adelen er nedbrytende for samfunnsmoralen. For å låne et uttrykk av USAs president Donald Trump er den en sump som bør tørkes ut. Kan noen være så vennlige å programfeste stans i all statsstøtte til NGO-er og forbud mot offentlige innkjøp av PR-tjenester, eller stifte et parti som gjør det?

For pengene som den nye adelen tar fra allmennheten, er egentlig en finere form for trygd. Det ville ha vært mye bedre om hærskarene av konsulenter og NGO-apparatsjiker som overbetales av det offentlige, var registrert hos NAV. Tenk hvor mange som heller kunne settes til å rake løv i parkene, feie gatene, drive besøks- og transporttjeneste for gamle, eller gjøre annet samfunnsnyttig arbeid!

Dessverre ser den norske regjeringen ut til å gå motsatt vei. Nylig bevilget den 600 millioner kroner til «klimatiltak» i norske kommuner, penger som i sin helhet uunngåelig vil bli brukt på tull og tøys til noens ufortjente fordel.

Erna Solbergs kollegium drenerer altså ikke sumpen, den sørger for enda større tilsig. Det er ikke noe rart at den gamle høyresiden er blitt en del av den utvidede venstresiden, når den i praksis lar seg drukne i venstresidens sump.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.