Sakset/Fra hofta

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det kunne vært en episode i Luksusfellen. Men det handler om pengebruken til det rødgrønne byrådet i Oslo. Mye av den vanvittige pengebruken tåler rett og slett ikke dagens lys. Det er enormt mye verre enn man kunne ane, det lukter rett og slett fryktelig ille.

Å bli tildelt ansvaret med å disponere fellesskapets penger, innebærer å få lov til å forvalte folkets tillit på en måte som få andre opplever. Det krever det ypperste av integritet og ansvarlighet, og ikke minst en egenskap som grunnleggende redelighet.

Desto dypere faller man når alt dette ser ut til å være så godt som fullstendig fraværende, når tilliten misbrukes og anstendigheten forsvinner. Det er dette fallet vi nå er vitne til i Oslo rådhus, representert ved det rødgrønne byrådet.

Eksempler på slike tillitsbrudd kan være uansvarlig bruk av fellesskapets midler, og av og til kan det innebære at man på utilbørlig måte tilgodeser egne bekjente og kontakter.

I Oslo bedriver nå det rødgrønne byrådet, under ledelse av tidligere SV-er, nå AP-mann Raymond Johansen, en økonomisk praksis som i beste fall bør kunne kalles suspekt.

Det er magasinet Vi Menn som under spalten Sløseriombudsmannen tidligere i sommer har hatt tatt for seg hvordan dette byrådet bruker (misbruker) folkets penger, og ikke minst, hvem de bruker pengene hos (saken i Vi Menn ligger bak betalingsmur).

«Kommunen strør om seg med skattemillioner. Kjøpefesten bare fortsetter», skriver Vi Menn i sin artikkel.

Det vises til at den rødgrønne kommunen har brukt store summer på innkjøp av blant annet en stor mengde utemøbler som de færreste ser noe poeng eller hensikt med. Det har vært alt annet enn spesielt gunstige kjøp:

«48 000 skattekroner for en benk, 18 000 for en blomsterkasse, 6600 for et klappbord og 3600 for en enkel, stiv utestol. Oslo kommune er sjenerøse med leverandørene sine, som nok ler hele veien til banken», beretter Vi Menn, og det er tydelig at det handler om en pengebruk over alle støvleskaft.

Men det blir verre. Mye verre. For enda mer interessant er det når artikkelen tar for seg hvem som faktisk er leverandører av disse produktene som kjøpes inn til slike hinsides priser.

«Om ikke denne pengebruken er hoderystende nok i seg selv, er det lett å tenke sitt når det også viser seg at hovedaksjonær og daglig leder i firmaet Vestre, som leverer møblene, er tidligere politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og tidligere sentralstyremedlem i AUF», skrives det. Man tror nesten ikke det man leser. Saken fortsetter, og man blir sittende og måpe.

«I vår ble blant annet plassen ovenfor Youngstorget pyntet opp med til sammen 45 sitteplasser og plantekasser til den nette sum av 566 625 skattekroner. Fordelt på antallet sitteplasser, blir dette i underkant av 13 000 kroner per plass. Også her var leverandøren Vestre, drevet og eid av den ovennevnte «Arbeiderparti-broileren» Jan Christian Vestre.»

Det skal altså være snakk om en familiebedrift, drevet av en tidligere AUF-stjerne, og denne bedriften tjener penger i bøtter og spann på at tidligere politiske venner i det rødgrønne byrådet kjøper inn diverse skrot til fantasipriser herfra.

«Familiebedriften, som doblet sin omsetning på få år etter at Vestre tok over førersetet, ser ut til å ha spesialisert seg på å levere svært kostbare utemøbler til lokale myndigheter i inn- og utland, blant annet Oslo kommune, som ser ut til å være fast kunde», rapporter Vi Menn.

I magasinet oppsummeres det hele på følgende måte:

«Det virker å være en fornuftig karrierevei først å skaffe seg god innsikt i maktens korridorer, opprette nettverk til politiske grupper som har planer om sterk økning i bruk av skattepenger, for deretter å spesialisere seg på å levere produkter og tjenester knyttet opp mot disse smale segmentene», skriver Vi Menn.

Dette minner om et rent galehus. Vi er ikke bare vitne til en grenseløst uvettig pengebruk, vi ser også en mangel på etikk og moral som bryter helt med en politisk tradisjon bygget på lojalitet og ærlighet mot folket.  All tillit til dette byrådet bør være blåst bort.

Det øverste ansvar for denne illeluktende affæren har byrådsleder Raymond Johansen, på samme måte som han også har ansvaret for boligbyggskandalen   og ikke minst omsorgsbyggskandalen der hans egen bror sto sentralt.

Det har kort sagt hopet seg opp med svært stygge saker for denne byrådslederen, det hele forteller om sviktende kompetanse på alle plan. Totaliteten og omfanget av disse misforholdene er ganske sjokkerende, og er gjengitt i en nylig oversiktsartikkel i Nettavisen Hold deg fast, det er sterk lesning.

I saken i Nettavisen nevnes en parallell sak om økonomisk mislighold i det rødgrønne Trondheim, der økokrim til slutt ble involvert. Kan det bli resultatet også i Oslo?

Til tross for de mange nesten groteske forholdene som er avdekket i Oslo, har byrådsleder Raymond Johansen og hans byrådskolleger mage til å stille til gjenvalg nå i høst, i stedet for å avgå i vanære over hvordan de har styrt byen.

Tilfellet Oslo kan være et skrekkeksempel også for de mange andre kommuner i landet der man er i fare for å få et styre bestående av disse rødgrønne partiene.

Velgere i hele landet bør se hva de faktisk risikerer.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.