Innenriks

Ringsaker kommune dobler bosettingen av flyktninger. Nå skal det bosettes 64 flyktninger. Det skrives ikke om det er med eller uten familiegjenforening.

Frp hadde de eneste to representantene som stemte mot forslaget. Hos politiske motstandere kokte det når de måtte høre på FrPs negative holdninger til bosetting av flyktninger.

De som lovpriser bosetting av flyktninger ser ingen grunn til å høre på motargumenter. Det som regnes som godhet mot flyktninger trumfer alt.

Ringsaker kommune tar flyktningkrisen på alvor og dobler bosettingen av flyktninger neste år. Totalt skal Ringsaker ta imot 64 flyktninger.

—-

Frp-representantene Svetlana K. Johnsen og Hans Kristian Arnkværn gikk ikke uventet imot å bosette flyktninger.

– Feil politikk å hele tiden rette seg etter hva IMDi sier. Fakta er at etter Ap sa ja til 8.000 har det vært en formidabel økning. Vi har ikke kontroll. Vi skal hjelpe og da går det utover noe annet. Det vil gå ut over tilbud når vi hele tiden skal bosette flere, sier Frps gruppeleder Hans Kristian Arnkværn.
Frp-politikerne møtte ikke uventet voldsom motstand for sine holdninger.
– Jeg kjenner at det koker inne i meg. Jeg vet ikke hvor Arnkværn bor, men der kan de umulig ta imot TV-signaler. Han kan ikke ta inn over seg den situasjon som er ute i verden, tordner Per Ivar Pedersen (Ap).
h-a.no