Innenriks

I bygda Brumund var det for få uker siden protester mot etablering av flyktningmottak på Brumund skole. Det ble opprettet Facebook-gruppe mot mottaket og flere ønsket et høyt gjerde for å skille mellom mottaket og barnehagen. De to institusjonene ligger så og si på samme tomta.

Hamar Arbeiderblad skriver om situasjonen i bygda nå. Halvparten av bygda møtte opp for å beskue mottaket nå som det er klart for å ta i mot flyktninger. Flere personer er intervjuet og nå gjelder det å være positiv. En person uttaler til og med at det må man være.

Er bygda plutselig så positiv og samstemt som den fremstilles som?

– Det er veldig bra at skolen blir et levende bygg igjen og at så mange kom for å se hvordan asylmottaket blir. Nå vil jeg selv bidra til at asylsøkerne blir godt mottatt.
Det sier Hanne Sofie Holmen (42) til HA.
—-

– Jeg har en sterk tro på at vi på denne måten kan bidra positivt til situasjonen ute i verden. Jeg har møtt opp her nå fordi jeg ønsker å gi både de ansatte og asylsøkerne som kommer en varm velkomst til bygget og bygda, sa Holmen som er Venstre-politiker.

—-

– Ikke minst siden vi skal bruke barnehagen i noen år så er vi spente på hvordan dette blir. Men vi er også positive til mottaket. Det må vi være. Vi tror at mange her er spente og positive, selv om det også finnes alle slags meninger, sa de to innflytterne til bygda.

h-a.no