Nytt

Aftenposten har vært i Tyskland. Det fortelles om folk som protesterer mot flyktningemottak som opprettes i tyske nabolag. Demonstrasjoner er vanlig. Noen tyr til voldelige metoder og brannstiftelser. Artikkelen vitner om et land i en spent situasjon.

Han jobber som bilselger i Buch, en 40 minutters kjøretur utenfor Berlin sentrum.

– Selvfølgelig skal de som er forfulgt få beskyttelse, men dagens situasjon kan bli farlig. Vi kan ikke håndtere den mengden som kommer nå, sier Hesse.

Han mener vanlige borgere ikke lenger føler seg hørt og forstått.

– Sportshallene der barna våre skal leke, brukes nå som flyktningemottak. Og skattepengene går til å betale for asylsøkere fra Balkan som ikke har noe håp om å få asyl. Jeg tror de høyreradikale blir styrket av denne misnøyen.

Så sent som denne helgen ble et trevdetall politifolk skadet under flere demonstrasjoner utenfor et asylsøkerhjem ved Dresden. De rundt 150 demonstrantene hadde med seg flagg assosiert med høyreekstreme grupper og ble møtt av en stor gruppe motdemonstranter.

– I omfang er det Tyskland som skaper størst bekymring, men vi ser dessverre også en alarmerende økning angrep i andre land som tradisjonelt har vært ganske innvandringsvennlige, sier Minos Mouzourakis ved det Brussel-baserte European Council on Refugees & Exiles.

Også i Buch er det blitt arrangert flere demonstrasjoner etter at det i vår ble klart at bydelen ville få et asylmottak med 480 personer. Det provisoriske mottaket, bygget av containere, var på plass i løpet av noen måneder.

Få av naboene ønsker å snakke med Aftenposten.

– Tror du jeg synes dette er greit? Nei, jeg skal flytte herfra, sier en eldre kvinne, før hun lukker døren.

Vi skal beroliges til slutt. Over halvparten av tyskerne, et økende antall, tror at Tyskland klarer å håndtere strømmen av flyktninger. Motstanden i gatene øker i takt med den positive holdningen til å håndtere flyktningekrisen…

TV-kanalen ZDFs månedlige målinger viser at et økende antall tyskere, 60 prosent i augustmålingen, tror landet er i stand til å håndtere de nyankomne flyktningene på et forsvarlig vis.

– Vi opplever en høy grad av villighet til å hjelpe, og en stor forståelse for den underliggende krisen. Denne endringen er rimelig revolusjonerende, fordi inntil årtusenskiftet så ikke tyskere på Tyskland som et land av innvandring, sier professor Christine Langenfeld, leder av det tyske integrasjons- og migrasjonsekspertutvalget (SVR).

Det ser ut som om Tyskland i økende tempo avskaffer seg selv.

 

Aftenposten