Retur av afghanske migranter fra Tyskland i desember 2016. Foto: Ralph Orlowski / Reuters / Scanpix.

Tallet på utreisepliktige utlendinger som oppholder seg i Tyskland, er økende, men samtidig er det stadig færre som rent faktisk som uttransporteres fra landet. Det viser en situasjonsrapport fra den tyske regjeringen som er omtalt av n-tv.

Ifølge rapporten er antallet utreisepliktige økt betydelig siden 2018. Den 30. juni 2019 var antallet 246.737, sammenlignet med 234.603 ett år i forveien. Dette tilsvarer en økning på 5,2 prosent.

For land som Nigeria og Iran er økningen klart større, med henholdsvis 43 og 37 prosent. De største gruppene av utreisepliktige utlendinger består av personer fra Afghanistan (20.921) og Irak (18.457).

Samtidig gikk antallet deportasjoner ned. 11.496 personer måtte returnere til hjemlandet i første halvår av 2019, sammenlignet med 12.266 i samme periode året før.

Økningen i antallet utreisepliktige i Tyskland har med andre ord vært dobbelt så stor som antall uttransporterte fra Tyskland på ett år. Med det vokser ubønnhørlig antallet personer som oppholder seg ulovlig i landet.

Fra tidligere er det velkjent at de fleste utlendingene som sendes ut av Tyskland, kommer fra Albania, eks-Jugoslavia og Nord-Afrka.

Til Afrika sør for Sahara har det i praksis vist seg uhyre vanskelig å returnere utviste fra Tyskland, ikke minst fordi opphavslandene ikke samarbeider. Et ekstremt eksempel er Gambia. Die Welt skriver at det vestafrikanske landet siden mars ikke har tatt imot noen av sine egne borgere som er utvist fra Tyskland.

Mer enn 98 prosent av gambierne som søker asyl i Tyskland, får avslag. Men reaksjonene på et tysk og et østerriksk deportasjonsfly som transporterte gambiere til hjemlandet i februar, var så kraftige at Gambias regjering besluttet å nekte å ta imot flere.

60 tyske politifolk var blitt satt inn for å returnere 20 gambiere, noe som avstedkom både demonstrasjoner og protester fra mediene i landet.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂