Migranter som er kommet til Tyskland under den store migrasjons­bølgen til Europa, blir ønsket velkommen til landet i Dortmund den 6. september 2015. Foto: Martin Meissner / AP / NTB.

Tysklands regjering ble onsdag enig om en reform­pakke som vil gi permanent oppholds­tillatelse til avviste asyl­søkere som har bodd mer enn fem år i landet på såkalt tålt opphold.

Som en del av en fullstendig overhaling av den tyske innvandringspolitikken håper regjeringen på denne måten å kunne få mer enn 130.000 personer ut av et «rettslig limbo», skriver Deutsche Welle.

Personer på tålt opphold, som har kort gyldighet og stadig må fornyes, er i prinsipp utreisepliktige, men får likevel bli i Tyskland hvis de av forskjellige grunner ikke kan returnere til hjemlandet, opplyser den tyske internasjonale allmennkringkasteren.

These might include the threat of war or arrest in their home country, pregnancy or serious illness, or because they are studying or in job training in Germany. Legally, however, they remain obliged to leave the country and live under the threat of deportation.

I henhold til de nye reglene foreslått av Tysklands innenriksminister Nancy Faeser (SPD) skal det heretter finnes en vei ut av denne situasjonen for ustraffede personer som ikke har drevet med ID-juks: Etter fem års tålt opphold skal de avviste asylsøkerne i første omgang få opphold at ett års varighet som en mulighet til å bevise integreringsvilje – i praksis lære seg tysk og søke arbeid.

Dette er et «første viktig skritt i retning av å bli et innvandrings- og integreringsland», sier Faeser. I neste fase planlegges det å senke terskelen for tysk statsborgerskap.

Vi omformer Tyskland til et moderne innvandringsland, kommenterer regjeringens integreringskommissær Reem Alabali-Radovan på Twitter.

I opposisjonen er både CDU og AfD motstandere av regjeringens reform, skriver Die Welt.

I en kommentar til reformen sier CDUs innenrikspolitiske talsmann i Forbundsdagen, Alexander Throm, regjeringen på denne måten gjør asylprosessen meningsløs, premierer personer uten beskyttelsesbehov som nekter å forlate landet, og sender et signal til hele verden om at alle som klarer å komme seg til Tyskland, får bli.

NGO-apparatet på det tyske innvandringsfeltet mener på sin side at regjeringen ikke gjør nok.

Tyskland har de senere årene i praksis vært nesten helt ute av stand til å uttransportere utviste asylsøkere til hjemlandene, og lignende former for amnesti har vært benyttet også av for eksempel amerikanske og italienske myndigheter – dog uten at det har utløst de samme velferdsrettighetene som i Tyskland.

Men også den tyske velferdsstaten er nødt til å foreta innstramninger. Tysklands regjering planlegger nå å senke trygden til langtidsledige, skriver Die Zeit.

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.