Nytt

Et deportasjonsfly i ferd med å transportere 50 avviste asylsøkere til Afghanistan, befinner seg på flyplassen i Frankfurt den 14. desember 2016. Illustrasjonsfoto: Ralph Orlowski / Reuters / Scanpix.


 

Sjansene avviste afrikanske asylsøkere har for å kunne bli igjen i Tyskland, er gode, rapporterer Die Welt: I første halvår av 2018 var det 27.250 som ble nektet asyl, men kun 3200 ble uttransportert fra landet i samme tidsrom.

Det viser offisiell statistikk fra den føderale etaten for migrasjons- og flyktningsaker (BAMF) som den tyske avisen har innhentet.

De som sendes ut av landet, blir som oftest værende igjen i Europa:

Nesten 3200 afrikanere ble deportert i første halvår – men bare en tredjedel til hjemlandet, de fleste til andre EU-land.

Andelen av asylsøkere som returneres, er imidlertid enda lavere. For blant de 1149 afrikanerne som ble sendt til hjemlandet i første halvår, befant det seg også studenter, arbeidere og turister med utløpte visa som ikke hadde forlatt landet.

I slike tilfeller er hjemsendelse forholdsvis enkelt fordi man har dokumenter som viser hvem de angjeldende personene er.

Det er som regel ikke tilfellet med afrikanske asylsøkere, som vanligvis kommer uten dokumenter, og ender opp som det Christopher Caldwell i «Betraktninger over revolusjonen i Europa» kalte personvernets fyrster.

864 av disse deportasjonene gjaldt de tre nordafrikanske landene Marokko, Tunisia og Algerie. Til de resterende 50 afrikanske landene var det bare 285 personer som måtte returnere i første halvår.

Det betyr at risikoen asylsøkere fra Afrika sør for Sahara har til å bli sendt ut av Europa, praktisk talt er null.

Da etterslepet i utvisningene fra Tyskland første gang ble offentlig kjent for tre år siden, lovte statsminister Angela Merkel en «nasjonal kraftanstrengelse» for å repatriere avviste asylsøkere.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.