Det kom bare 982 asylsøkere til Norge første halvor. Det er det laveste tallet siden 1997.

Den største gruppen kommer i år fra Syria, deretter er Tyrkia og Eritrea på plassene under, viser halvårsstatistikken til Utlendingsdirektoratet (UDI). Totalt er det kommet borgere fra rundt 80 ulike land.

Rundt 267 av asylsøkerne i år er barn og unge under 18 år. Av disse oppga 65 av dem at er de enslige mindreårige.

Men Norge får fremdeles tilsig i størrelsesorden en småby i året: 5.687 kom på familiegjenforening. Samme nivå i andre halvår vil gi en total tett under 15.000.

Ved utgangen av juni bodde det 3.055 personer på asylmottak. En tredel av beboerne venter på svar på søknad. 5.687 såkalte tredjelandsborgere, som er statsborgere utenfor EU/EØS, har fått tillatelse til familiegjenforening eller etablering med et familiemedlem. (NTB)

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.