Innenriks

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) har skrevet et innlegg i Bygdeposten hvor han peker på umoralen ved å motta 8.000 syrere fremfor å hjelpe hundretusenvis i nærområdet. Saken er illustrert ved en gutt fra Somalia som kom til Modum for tre år siden da han var 15. Et såkalt ankerbarn. På søndag fikk han gjenforening med sine to foreldre og 10 søsken. Dette til tross for at han nå er 18 år og voksen.

Det er tidligere blitt avdekket mye juks med familiegjenforening. Søsken som utgir seg for å være ektepar er en somalisk favoritt. I 2010 avdekket UDI at 40% at de somaliske ekteparene uten barn var søsken. Søsken er ikke grunnlag for familiegjenforening, så det gjelder å få med seg foreldrene slik ankerbarnet Abdulsalam fra Modum fikk til. Da kan fort 1 bli til 13.

MOW_ekstrastort

– Naiviteten fortsetter, sier Stortingsrepresentant Morten Wold. Våre barn og barnebarn kommer til å dømme oss hardt om 30-40 år.

De siste dagene har vi fått høre at SSB opererer med et forsiktig anslag om at hver Syria-flykning til medføre en familiegjenforening med 0,7 familiemedlemmer. Ja, det høres veeldig forsiktig ut. Det var først ifjor at Norge begynte å motta en større mengde asylsøkere fra Syria, så kan hende har vi ikke nok tall og erfaring med hvor stor andel familiegjenforeningen vil medføre enda. Dette betyr også at man heller ikke aner hva den totale kostnaden vil bli.

I løpet av årets fem første måneder har 4,935 personer innvandret som følge av familiegjenforening ifølge UDIs statistikk. For hele 2014 var tallet 10.847. Per 1. juni 2015 sitter det 13.466 personer i forskjellige asylmottak rundt om i landet. Syrere utgjør den nest største gruppenDet er personer fra Midtøsten og Afrika som dominerer på asylmottakene.

Ifølge SSB har 250.048 personer (tall per 1. jan 2015) innvandret som følge av familieinnvandring siden 1990. Det er nesten dobbelt så mange som de som oppgir «flukt» som årsak til innvandring. Familieinnvandring utgjør nå den største grupperingen av innvandrere.

Bygdeposten