Tysk politi viste muskler i asylmottaket i Ellwangen den 3. mai, men statistikken viser at tyske myndigheter i det store og hele er ute av stand til å uttransportere asylsøkere som ikke har rett til å bli igjen i landet. Stillbilde: Die Welt.

 

Den fysiske og juridiske kampen for at en utvist asylsøker fra Togo skal få bli i Tyskland, som nå har resultert i en sjanseløs klage til forfatningsdomstolen, er en spektakulær illustrasjon av et generelt fenomen som undergraver ethvert forsøk på å gjennomføre noen tysk utlendingspolitikk: tyskernes manglende evne til å uttransportere utviste personer fra landet.

Det er nemlig regelen snarere enn unntaket at afrikanere og andre ikke-europeere blir igjen i Tyskland selv om asylsøknaden avvises eller det er andre europeiske land som i teorien har ansvar for dem, skriver Die Welt.

Den tyske avisen har innhentet statistikk fra den føderale migrasjons- og flyktningetaten (BAMF), hvor det går frem at 86.913 av 129.251 asylsøknader fra afrikanere ble avvist i 2017. Men tall fra Eurostat viser at det kun var 3270 personer som frivillig eller med tvang ble sendt tilbake til Afrika, hvilket tilsvarer en andel på ca. 3,8 prosent av de avviste asylsøkerne – mindre enn én av 25.

Systemet for retur av asylsøkere til andre europeiske land som måtte ha ansvaret for dem, fungerer heller ikke. I 2017 fikk Tyskland i 46.873 tilfeller samtykke til retur fra et annet europeisk land, men det var kun i 7102 saker at returen faktisk fant sted, en andel på ca. 15 prosent.

Bakgrunnen for den lave andelen er dels at tyske domstoler finner det inhumant å sende asylsøkere til et annet EU-land, og dels at personer som er besluttet returnert, fordufter innen politiet kommer for å iverksette uttransporteringen.

Regjeringen har kapitulert for fenomenet, skriver Die Welt. Statens avgjørelse får bare unntaksvis konsekvenser for de avviste asylsøkerne. Og i Afrika forstår man naturligvis oddsene: Om man først kommer seg til Tyskland, er sjansene for å bli værende i landet svært gode, og risikoen for å bli sendt ut av Europa svært liten. Migrasjonstrykket blir deretter.

 
 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!