Migranter som er blitt plukket opp i Middelhavet, de fleste av dem unge egyptiske menn, eskorteres av italiensk kystvakt til havnen i Roccella Jonica i Italia den 23. februar 2022. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB.

Tall fra EUs støttekontor på asylfeltet (EASO) viser at 168.264 personer søkte om asyl i Europa mellom 1. januar og 20. mars 2022. Det er en økning på 68 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, opplyser Die Welt, som har fått tilgang til EU-tallene.

Flyktningstrømmen som skyldes Russlands invasjon av Ukraina, har hittil bare i begrenset grad påvirket asylstatistikken, da ukrainske flyktninger normalt ikke søker asyl fordi de får en midlertidig oppholdstillatelse for flyktninger i EU-landene, skriver den tyske avisen.

De største opphavslandene er Afghanistan (21.256 asylsøknader), Ukraina (18.932), Syria (16.575), Venezuela (10.749) og Colombia (7753).

De fleste søramerikanere flyr til Spania uten visum og søker asyl der. Dette er hovedgrunnen til at Spania ble det nest viktigste destinasjonslandet for asylsøkere i EU i 1. kvartal – etterfulgt av Frankrike, Italia og Østerrike.

Asylsøkernes foretrukne destinasjonsland i Europa er imidlertid Tyskland, som registerte 36.489 asylsøknader før 20. mars.

De viktigste opphavslandene er her Afghanistan, Syria, Irak, Tyrkia og Georgia.

Mange asylsøkere reiser altså til Tyskland uten å søke asyl i første europeiske ankomstland.

Samtidig er det stadig flere som reiser videre til Tyskland for å søke asyl etter å ha fått asyl i Hellas og andre europeiske land.

Fenomenet har økt i omfang siden domstoler i Tyskland i fjor begynte å sette foten ned for returer til land som Hellas og Italia fordi disse ikke tilbyr asylanter like høy levestandard – noe som har fått tyske dommere til å fastslå at de risikerer «umenneskelig behandling» i disse landene.

Trafikken over Middelhavet er økt med 45 prosent sammenlignet med i fjor, og frem til 20. mars var det 19.652 personer som hadde kommet til Europa på denne måten.

Noe illegal mennesketrafikk skjer også via Hviterussland, men omfanget er forholdsvis beskjedent, heter det i de interne meddelelsene hos EUs asylkontor.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.