En fiskebåt med 500 migranter kommer til havnen i Crotone i Sør-Italia den 11. mars 2023. Foto: Valeria Ferraro / AP / NTB.

For første gang siden slutten på den store migrasjonsbølgen i 2016 nådde antallet nye asylsøkere i Europa i fjor nesten en million (966.000), og med ca. 100.000 månedlige ankomster til vår verdensdel mot slutten av 2022, tegner antallet til å bli enda høyere i 2023.

Tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat, som ikke omfatter ukrainske krigsflyktninger gitt at disse ikke trenger å søke asyl, viser en kraftig stigende trend i de månedlige ankomstene, som sank kraftig ved utbruddet av koronaviruset.

Grafikk: Eurostat.

Også virkeligheten på bakken i transittlandene synes å bekrefte at Europa står overfor en ny migrasjonsbølge, der Syria og Afghanistan forblir store opphavsland, men også Afrika sør for Sahara.

I de ukentlige rapportene fra italienske sikkerhetsmyndigheter til Italias regjering heter det nå at ca. 685.000 migranter som oppholder seg i Libya, er klare for å reise til Europa.

Det er nesten sju ganger flere enn alle migrantene som gikk i land i Italia i fjor, skriver Corriere della Sera. Mange av migrantene, men ikke alle, befinner seg i migrantleirer i Libya, opplyser den italienske avisen.

Det er klart at de fleste av disse personene ville ende opp med å overlate sin skjebne i de kriminelle organisasjonenes hender, altså menneskesmuglere.

Temaet har vært oppe i nylige møter mellom Italias og Libyas regjering, og den libyske kystvakten er blitt tilført flere ressurser for å demme opp for trafikken.

Men antallet migranter er simpelthen for overveldende – og de økonomiske insentivene til smuglere dermed for store – til at sikkerhetsapparatet i et korrupt land og stammesamfunn med mindre enn sju millioner innbyggere kan håndtere migrantbølgen.

En gummibåt som er blitt avskåret av Libyas kystvakt, står i flammer etter å ha blitt tømt for migranter den 25. oktober 2022. Foto: Fiona Alihosi / Sea-Watch via AP / NTB.

Migrasjonstrykket mot Italia er altså ikke blitt dempet av regjeringen Melonis strengere politikk mot NGO-er, som nå står for i størrelsesorden ti prosent av trafikken.

For stadig flere migrantbåter kommer seg over Middelhavet for egen maskin, og dersom de kommer i vanskeligheter innenfor Italias søk- og redningssone før de når kysten, vil den italienske kystvakten normalt komme dem til unnsetning eller koordinere assistanse fra andre fartøy.

Grafikk: InfoMigrants.

Foruten økonomisk og materiell støtte til Libyas kystvakt både fra EUs og Italias side, tas det for tiden ingen kjente, troverdige initiativer til å stanse trafikken ut fra det nordafrikanske landet.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.