Migranter som «Ocean Viking» har plukket opp i Middelhavet, går i land på havnen i Taranto sørøst i Italia den 4. september 2022. Foto: Jeremias Gonzalez / AP / NTB.

I skyggen av Ukraina-krigen og energikrisen øker asylinnvandringen til Europa. I 1. halvår av 2022 søkte 406.000 personer asyl i EU, Norge eller Sveits, de fleste ukrainske krigsflyktninger ikke medregnet, da disse normalt søker om midlertidig beskyttelse.

Det er en økning på hele 68 prosent sammenlignet med 1. halvår av 2021, går det frem av nylig offentliggjort statistikk fra EUs asylbyrå (EUAA).

Tall fra EUs grensebyrå Frontex og en analyse fra tyske sikkerhetsmyndigheter tyder på at trafikken vil fortsette å øke.

En intern analyse fra Frontex som Welt am Sonntag har fått innsyn i, viser at antall ulovlige grensekryssinger som ble registrert på EUs yttergrense, økte fra 29.000 til 35.000 fra juni til juli.

Svært mange av de illegale migrantene søker asyl i Tyskland, som hittil i år har registrert 36.100 ulovlige grensekryssinger, 47 prosent flere enn i tilsvarende tidsrom i fjor – et antall som kun utgjør en mindre del av trafikken, gitt at grensen i øyeblikket ikke er særlig godt bevoktet, med kun sporadiske kontroller. Også her er den månedelige trenden stigende.

Det er fremdeles Balkan-ruten som er hovedinnfallsporten til Tyskland, der det ifølge det tyske innenriksdepartementet kommer stadig flere asylsøkere fra Syria og Afghanistan, men også mange fra Tyrkia, Irak og Tunisia.

Middelhavet forblir også den nest viktigste migrasjonsruten til Europa, med Italia som viktigste innfallsport.

En intern rapport fra tyske sikkerhetsmyndigheter som Welt am Sonntag har tilgang til, viser at asyltrafikken i Østerrike nå nærmer seg nivået fra 2015, året da den hittil største migrasjonsbølgen til Europa fant sted. Også her forventes antallet bare å øke.

Trafikken omfatter også i økende grad de sentraleuropeiske landene, og Tsjekkia overveier nå å innføre grensekontroll på grensen mot Slovakia.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.