Politiet i Bayern kontrollerer biler ved et sjekkpunkt langs motorveien på den tysk-østerrikske grensen ved Freilassing. Tjenestemennene er vel vitende om at mange klarer å komme seg ubemerket inn i Tyskland til tross for deres anstrengelser. Hvilken innvirkning har det på deres arbeidsglede? Foto: Michael Dalder / Reuters / Scanpix.


 

Omfanget av den illegale innvandringen til Tyskland er større enn det som hittil er blitt estimert. Det går frem av en intern rapport fra EU-kommisjonen som Die Welt har fått i hende.

Ifølge rapporten søker hver dag i gjennomsnitt 460 personer om asyl i Tyskland, hvilket er mer enn den offisielle innvandringsstatistikken skulle tilsi, skriver den tyske avisen. Forklaringen kan vanskelig være noen annen enn at det skjer mange uregistrerte grensepasseringer, noe en anonym tjenesteperson i det tyske innenriksdepartementet bekrefter.

Men sikre opplysninger om omfanget er «seriøst ikke mulig». Man går ut fra at antallet førstegangs asylsøkende gir det «mest pålitelige» bildet av migrasjonen som finner sted.

Omfanget er riktignok mindre enn under exodus i 2015, da i størrelsesorden en million asylsøkere kom til Tyskland etter at Angela Merkel satte vanlige regler til side. Men en daglig tilstrømning på 460 personer ville likevel utgjøre nesten 170.000 personer på ett år, et antall som tilsvarer et sted mellom hver fjerde og hver femte nyfødte i Tyskland.

Totalt 124.405 førstegangssøknader om asyl forelå inntil begynnelsen av oktober i år.

De viktigste opphavslandene er ifølge EU-kommisjonen Syria, Irak, Nigeria, Afghanistan, Tyrkia og Iran.

Innenriksdepartementet opplyser at falske dokumenter spiller «en betraktelig rolle» i den ulovlige mennesketrafikken.

Trafikken over det sentrale Middelhavet er nå i det store og hele opphørt, mens det vestlige Middelhavet er blitt den nye hovedinnfallsporten til Europa. Men også over Balkan er det økt trafikk:

Sikkerhetsmyndighetene har nylig observert at migrasjonsveiene langs Balkan-ruten er en smule forandret. Ved årets begynnelse hadde det allerede oppstått en rute fra Hellas til Albania. Siden våren har også et nesten kontinuerlig økende antall migranter krysset grensen mellom Hellas og Makedonia. Myndighetene har nylig telt omlag 500 personer i uken – og her går tjenestepersonene ut fra klart høyere mørketall.

For den som følger med på nyheter om migrasjonen i mediene Europa rundt, kommer EU-kommisjonens rapport ikke som noen overraskelse. Det er i grunnen bare å legge to og to sammen. Kommisjonen gjør nettopp det i rapporten, men ønsker åpenbart ingen offentlighet om saken.

Den demografiske revolusjonen i Europa pågår således ufortrødent uten noen større omtale. Europeerne er mest opptatt av brød og sirkus – helt til de ikke kjenner nabolaget sitt igjen.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.