Nytt

En nederlandsk og en bulgarsk grensevakt patruljer i nærheten av grensen mellom Bulgaria og Tyrkia den 7. oktober 2016. Foto: Stoyan Nenov / Reuters / Scanpix.

 

Etter at stater langs den såkalte Balkan-ruten for migrasjon til Europa innførte grensekontroll, og EU inngikk en overenskomst med Tyrkia om migrasjonen, gikk mennesketrafikken til vår verdensdel langs denne ruten kraftig ned. Siden har det vært liten oppmerksomhet omkring Balkan-ruten, til tross for at barrieren aldri er blitt helt pottetett.

En konfidensiell situasjonsrapport utarbeidet av det tyske innenriksdepartmentets gruppe for analyse av illegal migrasjon som er lekket til pressen, viser nå at tyske myndigheter er bekymret: Menneskesmuglerne bruker nye metoder. Grensen mellom Tyrkia og Bulgaria lekker, og fra Hellas reiser illegale migranter med fly videre nordover, skriver Die Welt.

At trafikken langs Balkan-ruten sannsynligvis har tatt seg noe opp, går også frem av politiets statistikker: I de første tre månedene av 2017 er 13.000 personer pågrepet i forsøket på å ta seg ulovlig inn i Tyskland, hvilket er 26 prosent mer enn i tilsvarende tidsrom i fjor. Tall for den serbisk-kroatiske grensen viser et tilsvarende mønster.

«Hellas er et knutepunkt for ulovlig migrasjon og et brennpunkt for menneskesmugling til Europa», i følge innenriksdepartementet. Strengere tiltak på grensene langs migrasjonsrutene gjør at migrantene også forsøker «å ta seg ulovlig inn i EU og Tyskland via luften».

Det konfidensielle dokumentet peker videre på flyplassen i Istanbul som et knutepunkt. Man må også gå ut fra at det finnes store mørketall for grensepasseringer mellom Tyrkia og Bulgaria, heter det i rapporten.

Det finnes «hull i grenseovervåkningen» på land. Kontrollen av lastebiler utgjør en «stor utfordring». Bulgarsk grensepoliti skal dessuten være «i faresonen for korrupsjon».

Observasjonene tas som tegn på at migrantene ikke er blitt noe mindre besluttsomme i sine bestrebelser på å komme seg til Vest-Europa.

Østerrikes forsvarsminister Hans-Peter Doskozil advarer om at det raskt kan komme en ny menneskestrøm fra Tyrkia.

«Vi må ærlig innrømme at den europeiske yttergrensen ennå ikke er godt nok beskyttet. Den vestlige Balkan-ruten er ennå ikke helt tett. […]»

Det er viktig å «demme opp» for migrasjonen, mener Doskozil.

You can say that again. Demningen lekker som en sil, og evnen det i praksis uendelige befolkningsreservoaret i Afrika og Asia har til å trenge igjennom den, kan utmerket godt sammenlignes med væskestrøm.

 

Die Welt