Unge menn som sier de har desertert fra det afghanske militæret, har krysset grensen til Tyrkia ikke langt fra Tatvan den 17. august 2021. Foto: Emrah Gurel / AP / NTB.)

Det hefter stor usikkerhet om hvor mange afghanere som vil prøve å ta seg til Europa etter Talibans revolusjon, men kan situasjonen på bakken i øyeblikket gi en pekepinn?

I henhold til estimater fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som er offentliggjort av Die Welt, er det 4–5000 personer som ulovlig krysser grensen til Iran fra Afghanistan hver dag.

Fra Iran går ferden videre i retning Tyrkia, hvor det estimeres at rundt 1500 krysser grensen hver dag, skriver den tyske avisen. Korrespondent Alfred Hackensberger har møtt en gruppe på fem afghanere i tjueårene som har klart å komme seg til Tyrkia, men vil videre til Europa.

En av dem, Khalid, snakker engelsk. Han sier han har jobbet for amerikanske og britiske militære, og frykter Talibans dødelige hevn. I håp om å komme seg til Tyskland har han lagt ut på den strabasiøse reisen.

Gruppen kom seg over den tyrkiske grensen ved hjelp av menneskesmuglere. Under den tyrkiske forsvarsminister Hulusi Akars besøk har grensevaktene forsikret at hverken terrorister eller illegale migranter kommer over grensen.

Men virkeligheten er en annen. Velorganiserte smuglernettverk både i Iran og Tyrkia tar nye flyktninger over grensen hverdag. Soldater og offiserer tar imot bestikkelser, og ser en annen vei.

Grensemuren Tyrkia har satt opp mot Iran, dekker da heller ikke hele strekningen. I fjellene er det mulig å komme seg over, bare man holder avstand til kontrolltårnene hvor det finnes infrarøde kameraer. Grensepasseringene skjer i all hovedsak om natten.

Ikke langt unna grensen ser korrespondenten en landsby i fjellene med flere tegn på uvanlig høy velstand, som vanskelig kan skyldes annet enn inntekter fra menneskesmugling.

Enda flere er på vei til Tyrkia:

I henhold til rapporter fra øyenvitner, venter mer enn 20.000 afghanere i Iran på transport til Tyrkia. Og antallet øker for hver dag

For Khalid og hans følge går neste etappe gjennom Tyrkia til grensen mot Hellas.

Der har grekerne satt opp en 40 kilometer langt grensegjerde mot Tyrkia, melder BBC. Men det er bare en liten strekning av grensen mellom Tyrkia og Hellas som går langs landjorden. Resten av grensen utgjøres av elven som kalles Evros på gresk, Meriç på tyrkisk og Maritsa på bulgarsk.

Grensen er altså åpenbart ikke uoverstigelig, men grekerne klarte å forhindre migrasjon på stor skala da Erdogan gav migranter fritt leide til Hellas i fjor vår. Spørsmålet er om de klarer det denne gangen også.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂