Rundt 8.300 personer krysset Middelhavet og tok seg ulovlig inn i EU i juni, viser tall fra EUs grensebyrå Frontex. Det er en økning på 6 prosent fra mai.

Det totale antallet registrerte ulovlige grensepasseringer for første halvår er på 42.000. Det er nesten en tredel lavere enn i samme periode i fjor, viser tallene fra EUs grense- og kystvaktbyrå.

Flest migranter prøver fortsatt å nå EU på ulovlig vis ved å krysse den østlige delen i Middelhavsregionen. Frontex registrerte nesten 4.000 ulovlige ankomster i juni. Hver fjerde migrant har afghansk statsborgerskap. I første halvår var tallet nærmere 21.500, en nedgang på 16 prosent fra samme periode i fjor.

Vest i Middelhavet registrerte Frontex 2.350 ulovlige ankomster i juni. Det er en økning på 55 prosent fra mai. Tallet for første halvår var på 10.300, en nedgang på 27 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Borgere fra Marokko, Mali og Algerie utgjør hoveddelen.

I det sentrale Middelhavet registrerte Frontex 1.150 ulovlige passeringer, nesten uendret fra mai. Rundt 3.200 ble registrert i første halvår, en nedgang på 83 prosent fra samme periode i fjor. Tunisiere, pakistanere og algeriere utgjorde mesteparten.

På Vest-Balkan registrerte Frontex nesten 500 ulovlige passeringer i juni, og nær 5.100 i første halvår, nesten en dobling fra samme periode i fjor. Flesteparten var afghanere og iranere.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!