Regjeringen kutter bidragene til EUs redningsoperasjon i Middelhavet, Triton. Begrunnelsen er spesiell.  Regjeringen sier det er det synkende antallet som overflødiggjør det norske bidraget.

– Norge har bidratt i Middelhavet med et større fartøy siden sommeren 2015. Fra neste år har vi valgt å prioritere andre viktige oppgaver, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

Men står dette til troende? Antallet har sunket, men er nå i ferd med å ta seg opp igjen. Er det ikke heller snakk om at regjeringen ønsker å sende et signal, men ikke tør å si det rett ut? Europeiske regjeringer har begynt å få kalde føtter. De ønsker ikke å være gå smuglerne til hånde, men har NGO’ene på nakken hvis de sier det høyt.

– Norge har bidratt over lang tid og det er naturlig at bidragene rulleres blant ulike land. Selv om Norge avslutter sitt bidrag, vil operasjonene i Middelhavet fortsette og Norge vil fortsatt gi bidrag til Frontex på andre områder. (NTB)

Sier Amundsen. SV svinger den moralske svøpen, men kraften er borte. Folk lukker ørene.

 – Konsekvensen av dette er mer lidelse og død. Forslaget, som stammer fra Frp, er kaldt og kynisk, og bryter med en årelang tradisjon om hvordan Norge tar humanitært ansvar, sier stortingsrepresentant for SV og medlem av justiskomiteen, Petter Eide. (..)

Tolv fartøy deltar for tiden i Triton-operasjonen i det sentrale Middelhavet, deriblant det norske Olympic Commander, som har vært i virksomhet siden 10. juni i år. Skipet overtok for Siem Pilot, som i løpet av to år plukket opp 34.278 mennesker fra havet. (NTB)

Når Frontex sier at operasjonen har dreid i retning kriminalitetsbekjempelse, så er det en innrømmelse av fergetrafikken i Middelhavet begynte å bli en politisk belastning. Nok lekket ut, bla via nettsteder som Document, til at det ble klart at myndighetene var del av smuglernes samlebånd.

– I tillegg til tallrike pågripelser av menneskesmuglere, har vi bidratt til å avsløre narkotikasmugling, ulovlig fiske og maritim forurensning, heter det i en uttalelse som Frontex sendte til NTB i sommer.

I september i år registrerte Frontex 13.900 illegale grensepasseringer langs de fire hovedrutene som migrantene bruker: Den sentrale, vestlige og østlige middelhavsruten, samt Balkan-ruten. (NTB)

Hvis man har sans for tall og vet at hver migrant som får bli henter familiemedlemmer til Europa, er antallet som kommer fremdeles betydelig.

Totalt har 156.000 flyktninger og migranter kommet til EU-land i løpet av de første ni månedene i år, ifølge en ny rapport fra Frontex. Det er 64 prosent færre enn til samme tid i fjor.

Samtidig har antallet flyktninger og migranter som har kommet til Spania, fordoblet seg i løpet av de ni første månedene i år, til14.800, sammenlignet med samme periode i fjor. (NTB)

Tallene må sees I forhold til Europas absorpsjonskapasitet. Den er oppbrukt. Det er ikke lenger ressurser til å. ta seg selv de som er kommet.