Migranter sitter på en marinebase i Tripoli etter å ha blitt hentet i Middelhavet av Libyas kystvakt den 3. juli 2018. Foto: Ismail Zitouny / Reuters / Scanpix.


 

Selv om det fremdeles kommer en og annen båt med migranter til Italia over Middelhavet, er den nye italienske regjeringens migrasjonspolitikk likevel i ferd med å forandre situasjonen på bakken allerede.

I Sabratha vest for Tripoli, som lenge var en viktig utfartshavn for migranter i Libya, er mennesketrafikken nå nesten opphørt, skriver Corriere della Seras Midtøsten-korrespondent Lorenzo Cremonesi.

De mange gummibåtene er erstattet av noen få større trebåter som er beregnet på lengre distanser, nå som NGO-ene ikke befinner seg tallrike rett ved de libyske fjæresteinene. Men disse oppdages lettere av radaren, og dermed kan Libyas kystvakt innhente dem og ta med seg menneskene ombord tilbake.

En klan i Sabratha samarbeider med italienske og libyske myndigheter. Andre steder pågår ennå et samrøre mellom klaner, militser, menneskesmuglere og korrupte elementer i den libyske kystvakten. Ikke desto mindre øker antallet migranter som stanses underveis av Libyas kystvakt.

Resultatet er at migrasjonsbutikken går mye dårligere. Migrantene stemmer da også med føttene: I hele Tripolitania-regionen, altså den nordvestlige delen av Libya, anslås antallet reiseklare migranter av libyske medier og myndigheter nå til høyst 200.000, mens FNs migrasjonsbyrå IOM for få måneder siden estimerte den tilsvarende størrelsen til over 700.000.

«Den nakne sannheten er at den nye italienske regjeringens politikk har forandret situasjonen på bakken. Det at fartøyene til NGO-ene nesten er borte, samt den nye strategien i Roma for avvisning og stengte havner, har faktisk redusert strømmen til nesten ingenting», hevder libyske journalister.

Massud Abdel Samat, en høytstående talsmann for den libyske kystvakten, sier til den italienske avisen:

«Den nye italienske regjeringen gjorde rett i å stanse NGO-ene, som i praksis bidro til trafikken. For smuglerne og de kriminelle organisasjonene som beriker seg på salg av mennesker, er krisen helsvart. Den er så ille at de er i ferd med å flytte virksomheten til Tunisia og Marokko.»

For menneskesmuglerne passer det som hånd i hanske at Spanias nye sosialistregjering gjentatte ganger har sagt seg villig til å ta imot migrantene som Italia nå avviser. Europa forblir åpent.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.