Fra en protest den 12. september 2017 ved flyplassen i Düsseldorf mot den tyske regjeringens beslutning om å deportere migranter som ikke har fått asyl i Tyskland. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters / Scanpix.

 

186.000 mennesker søkte om asyl i Tyskland i 2017, viser tall som er offentliggjort av det tyske innenriksdepartementet. Det er en nedgang sammenlignet med 2016, da det tilsvarende antallet var 280.000, skriver Die Welt.

Under exodus i 2015 kom det til sammenligning 890.000 asylsøkere til landet. Nedgangen rokker imidlertid ikke ved at asylinnvandringen har lagt seg på et historisk høyt nivå, altså omlag 15.000 personer pr. måned, for i øyeblikket å tilsvare omtrent et fjerdedels tysk fødselskull.

Som i 2016 kom den største gruppen fra borgerkrigslandet Syria. Totalt kom det 47.434 syriske flyktninger, etterfulgt av asylsøkere fra Irak (21.043), Afghanistan (12,346) og Eritrea (9524). Nesten 8000 personer fra Tyrkia søkte om asyl i fjor.

På grunn av opphopning fra tidligere, behandlet den tyske asyl- og flyktningetaten mer enn 600.000 asylsøknader i 2017.

Ved beslutningene i asylsaker fikk 20,5 prosent flyktningstatus etter grunnloven eller Genève-konvensjonen om flyktninger. Ytterligere 16 prosent av søkerne fikk subsidiær beskyttelse, hvor adgangen til familiegjenforening i øyeblikket er suspendert. I nesten sju prosent av tilfellene ble det ilagt deportasjonsforbud. 38,5 prosent av søknadene ble avvist.

I 2017 var Tyskland altså mer liberalt enn Italia, hvor det til sammenligning var ca. 61 % av asylsøknadene som ble avvist. Avskaffelsen går sin gang.

 
 

Kjøp Kent Andersens bok her!