Nytt

Et tysk deportasjonsfly venter på å reise fra Frankfurt med 50 avviste afghanske asylsøkere den 14. desember 2016. Foto: Ralph Orlowski / Reuters / Scanpix.

 

Den tyske regjeringen vil i 2017 ikke lykkes i å nå målet den hadde satt seg for transport til hjemlandene av utreisepliktige migranter, skriver Die Welt.

Tysklands statsminister Angela Merkel hadde i 2016 kunngjort en «nasjonal kraftanstrengelse for tilbakesendelse av dem som er blitt avvist». Merkel var blitt enig med delstatenes regjeringssjefer om at kun de som faktisk hadde fått innvilget opphold, skulle få bli. Utsendelser er delstatenes ansvar.

At kreftene sviktet, viser statistikken klart: 27.903 frivillige, sponsede utreiser fant sted i tiden januar til november 2017, mens tallet for tilsvarende periode i 2016 var 50.759 – en nedgang på ca. 45 %, altså nesten en halvering.

Hva angår ufrivillige utreiser, ble 22.190 deportasjoner utført i tiden januar til november 2017, mens tallet for hele 2016 var 25.375 – altså en veldig liten endring.

Mange av utreisene som faktisk finner sted, skjer ellers til Balkan-statene, hvor det åpenbart ikke finnes grunn til asyl, og retur er forholdsvis enkelt. Ifølge den tyske migrasjons- og flyktningetaten er antall utreiser i 2017 til Irak 2734, til Afghanistan 1076 og til Iran 980.

Disse årlige tallene er i samme størrelsesorden som antall månedlige asylsøkere til Tyskland fra de respektive landene. Det skjer altså fremdeles en stor netto tilstrømning.

Det ville ikke ha vært så gæernt om man i det minste fikk sendt ut de kriminelle, kommenterer CDU-politiker Armin Schuster. Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière sier at det bør satses mer på utreiser, også finansielt. Den får tro det, den som vil. Deutschland schafft sich ab.

 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa» av Christopher Caldwell her.