Har Tyskland overhodet evnen til å gjennomføre noen som helst asylpolitikk? Et detaljert svar som den tyske regjeringen har gitt på spørsmål fra opposisjonspartiet Die Linke om håndhevelsen av asyllovgivningen, sår alvorlig tvil om det.

Die Welt oppsummerer noen av de viktigste punktene i svaret:

51 prosent av alle asylsøkerne som ble rettskraftig avvist i 2014 og 2015, har forlatt Tyskland (pr. 31. desember 2015).

Det betyr altså at kun halvparten av dem som ikke får asyl, rent faktisk forlater Tyskland idet saken kommer ut av den byråkratiske kvernen med negativt resultat. Av disse vil et ukjent antall reise inn igjen, av og til med en annen identitet.

I mellomtiden er det fortsatt mange saker inne i kvernen:

Totalt viser asylstatistikken til den føderale migrasjons- og flyktningeetaten (BAMF) at det ved slutten av mars er rundt 410.000 ubehandlede asylsøknader.

I tillegg er det en hel masse «flyktninger» som oppholder seg på tysk territorium uten at de figurerer i noen statistikker:

Etaten går dessuten ut fra at mellom 300.000 og 400.000 innreiste flyktninger ennå ikke kan rette noen asylsøknad.

Det skyldes formodentlig at mange av dem kommer fra land på Balkan og i Nord-Afrika som er definert som trygge, ikke minst i den hensikt å drive vinningskriminalitet.

Disse skal i teorien ut snarest, men tyske myndigheter står i realiteten maktesløse overfor oppgaven når det er tale om land utenfor Europa, selv om den vil «fremme frivillig utreise».

Avisen oppgir ellers at innvilgelsesprosenten er spesielt høy for syrere (100 %), eritreere (99,3 %), statsløse (98,7 %) og personer med uavklart statstilhørighet (97,1 %).

Nesten 100.000 personer har ventet i mer enn ett år på å få søknaden behandlet, mens nesten 30.000 har ventet i mer enn to. Den gjennomsnittlige behandlingstiden er spesielt høy for afghanere (15 måneder) og pakistanere (18,9 måneder).

Opplsyningene sett i sammenheng forteller nokså klart at det ikke er noe vanskelig å bli værende i Tyskland hvis man først er kommet seg dit og er innstilt på å bli værende, uansett utfall av det som må kalles en byråkratisk farse.

Det er ikke lett å forstå hvordan det kan oppleves meningsfylt å være en del av den byråkratske maskinen, når informasjonen fra regjeringen tegner et så katastrofalt bilde av en politisk totalsvikt.

 

Die Welt