Migranter som er kommet til Tyskland, står i kø for å registrere seg i Berlin den 12. oktober 2015. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters / Scanpix.


 

I Tyskland oppholdt det seg i slutten av juni 689.970 personer med endelig avslag på sin asylsøknad. Det går frem av et svar den tyske regjeringen har gitt på et spørsmål stilt av partiet Alternative für Deutschland (AfD), skriver Junge Freiheit.

Den tyske ukeavisen formidler ingen fullstendig oversikt over de nesten 700.000 personenes opphavsland, men en delvis oversikt må sies å inneholde noen overraskelser:

Blant disse var det 81.450 tyrkere, 75.643 afghanere, 70.932 kosovarer og 51.975 serbere.

Hvorfor skal det være vanskelig å sende tyrkere, kosovarer eller serbere hjem?

For tiden finnes det ellers 34.089 utlendinger som hadde forlatt Tyskland etter avvist asylsøknad, for siden å komme tilbake.

I svaret fra Tysklands regjering går det frem at omlag 100 personer med innreiseforbud til landet likevel reiser inn hver måned. I alt 6723 personer som har brutt dette forbudet oppholder seg for tiden i landet.

AfDs talsmann Leif-Erik Holm, som opprinnelig stilte regjeringen spørsmål på partiets vegne, omtaler tallene som skandaløse, skriver Junge Freiheit. De undergraver borgernes allerede svekkede tro på rettsstaten, sier Holm.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.