Det tyske opposisjonspartiet Die Linke spurte i juni Tysklands regjering om hvor mange avviste asylsøkere som bodde i landet. Nå, fire måneder etter, foreligger svaret, skriver Die Welt.

549.209 avviste asylsøkere bor i Tyskland. Mange av dem fikk avslag på søknaden for flere år siden.

Den største gruppen på rundt 77.600 personer består av tyrkere. Deretter følger de avviste asylsøkerne fra Kosovo (68.549) og Serbia (50.817).

Hva er det så disse personene har i vente?

Det er kun noen få i denne gruppen på mer enn en halv million mennesker som risikerer utvisning. I følge den tyske regjeringen har nesten halvparten av dem allerede oppholdstillatelse uten tidsbegrensning. Selv om fluktgrunnen deres ikke er blitt anerkjent, kan de altså bli igjen i Tyskland. I tillegg er det omtrent en tredjedel som har midlertidig oppholdstillatelse.

Heller ikke de som tilhører den resterende sjettedelen av den halve millionen, risikerer nødvendigvis å bli sendt ut:

De øvrige personene kan deles i to grupper: De som enten er på tålt opphold, altså at de er utreisepliktige i fravær av oppholdstillatelse, men likevel har fått utsatt utreiseplikten en viss tid, eller som helt og holdent er utreisepliktige, altså at det ikke finnes grunner til tålt opphold. Det er bare for denne gruppen at utvisning er aktuelt med det første.

Aktuelt og aktuelt, det viser seg at det finnes hindringer her også: Noen er syke, andre spiller syke, atter andre er gravide eller har små barn. Endelig er det i noen tilfeller uklart hvor folk kommer fra, og ikke alle samarbeider om å avklare det.

Betingelsene for tålt opphold skal innskjerpes, sier den tyske regjeringen. Den får tro det den som vil. Potensielle migranter tror det neppe. Faktum er at hele asylbehandlingen fremstår som en vits: Utfallet spiller knapt noen rolle, nesten alle får bli uansett.

 

Die WeltNewsweek

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂