31. oktober 2022: En syrisk migrant i Praha forteller en tysk reporter at han planlegger å dra til Tyskland. Stillbilde: MDR Investigativ / YouTube.

23,918 personer søkte om asyl i Tyskland i oktober 2022, en økning på 80 prosent sammenlignet med oktober 2021. De største gruppene av asylsøkere kommer fra Syria (8975), Afghanistan (8975) og Tyrkia (3324), viser statistikk fra den tyske migrasjons- og flyktningetaten (BAMF) som er omtalt i Die Welt.

Nesten alle asylsøkerene som kommer til Tyskland, har reist inn via sikre naboland, og var altså allerede der beskyttet mot krig og forfølgelse. Likevel får de som regel gjennomført en asylprosedyre i Tyskland, som for det meste resulterer i permanent oppholdstillatelse i forbundsrepublikken.

Forsøkene Tyskland har gjort på å returnere asylsøkere til førstelandet, har stort sett vært mislykkede, ikke minst fordi tyske domstoler har fastslått at den økonomiske støtten til asylsøkere i Hellas er så lav at de ikke kan returneres dit.

Det oppholder seg for tiden 300.000 migranter i Tyskland som er forpliktet til å forlate landet, men kun litt over 4000 er blitt uttransportert til ikke-europeiske land i løpet av 2021, mange av dem kriminelle.

Hundretusenvis av ukrainske krigsflykninger som også har strømmet til Tyskland, er ikke med i asylstatistikken, siden de får opphold uten å måtte gjennomgå noen asylprosedyre.

Selv om ukrainere ikke er medregnet, er asyl­innvandringen til Tyskland nå likevel den høyeste siden migrasjons­bølgen i 2015/16. Det skaper store problemer for lokalmyndighetene som må hanskes med tilstrømningen, og regjeringen har derfor økt bevilgningene til delstatene med 4,25 milliarder euro, skriver Die Welt.

Asylinnvandringen til EU har også vist en oppadgående trend siden den avtok kraftig i starten av koronapandemien.

Det månedlige antallet personer som har søkt asyl i EU. Kilde: Eurostat.

Et «normalt» nivå for tilstrømningen av asylsøkere til unionen, altså bortsett fra pandemien og migrasjonsbølgen i 2015/16, er drøyt 50.000 pr. måned.

Til sammenligning blir det født noe over 300.000 barn i EU pr. måned, hvilket betyr at asylinnvandringen utgjør mellom en sjettedel og en sjuendedel av barnefødslene i unionen.

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.