Stillbilde: Die Welt

 

Kun 11.830 av 1,65 millioner asylsøknader i Tyskland, en andel på 0,7 %, ble i tidsrommet januar 2015 til mars 2018 gjenstand for ekstra kontroll hos den tyske migrasjons- og flyktningetaten (BAMF).

Det kommer frem i et svar fra innenriksdepartmentet på et spørsmål stilt av det fridemokratiske partiet FDPs innenrikspolitiske talskvinne Linda Teuteberg, som først ble offentliggjort av Bild.

Saken er også omtalt i Die Welt, som antyder at BAMF-skandalen i Bremen, der en tidligere leder er mistenkt for å ha gitt 1200 personer asyl på feilaktig grunnlag mot bestikkelser, ikke er et enkelttilfelle.

Teuteberg krever at dette får konsekvenser: «Det må gjennomføre en stor, landsomfattende stikkprøve hvor beslutningene som BAMF hittil har fattet, blir overprøvd.» Kvalitetskontrollen skal ha sviktet «mens tusenvis av nye, uerfarne medarbeidere behandlet flere asylsøknader i timen», sier politikeren. Resultatet: «En ekstremt høy feilrate, slik avgjørelsene i det administrative domstolene viser.»

BAMF har altså vært desperat dårlig organisert. Det viser seg også at kun sju ansatte hadde hatt til oppgave å gjennomføre ekstra kontroller helt frem til slutten av 2016. Den prekære situasjonen har staten således håndtert med ekspressgodkjennelser og manglende kontroll.

Hvilken familie eller bedrift ville ha truffet så hastige og skjødesløse beslutninger med så kostbare konsekvenser? Innenriksdepartementet ønsker full oppvask, ifølge statssekretær Stephan Mayer (CSU). Innenriksminister Horst Seehofer (CSU) er også «ekstremt åpen» for en parlamentarisk granskning, slik FDP krever.

Spørsmålet er: Vil disse tingene forandre noe nevneverdig for Tyskland i det lange løp? Noen beslutninger vil omgjøres, og noen disiplinære forføyninger bli ilagt, men til syvende og sist vil nesten ingen av de ubudne gjestene bli sendt hjem.

Man må også spørre seg i hvilken grad denne skjødesløsheten gjelder tilsvarende myndigheter utenfor Tyskland, for eksempel i vårt eget land.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.