Stillbilde: Die Welt

 

Kontrollene som den tyske migrasjons- og flyktningetaten (BAMF) skal gjøre for å forvisse seg om at asylsøkere har et reelt beskyttelsesbehov, blir åpenbart ofte mangelfullt utført, går det frem av interne dokumenter hos etaten som Die Welt har fått tilgang til.

I disse dokumentene

blir det blant annet advart om at den føderale etaten kan bidra til at kriminelle klanstrukturer kan spre seg her til lands.

I et brev til ledelsen opplyser avdelingen for kvalitetssikring at etatens prosedyrer langt på vei ikke er i samsvar med lovens krav.

Prosedyrer for tilbakekallelse blir derfor «regelmessig ikke innledet», selv om forutsetningene er oppfylt.

Etaten har også store problemer med å avklare asylsøkeres identitet. Stikkprøver viser dessuten at konsekvenser har uteblitt selv om personer som er blitt anerkjent som syrere eller irakere, siden har vist seg å være tyrkere. Påviste tilfeller av reiser til det man har hevdet er et hjemland det er livsfarlig å returnere til, får også sjelden konsekvenser.

Tyskland har med andre ord gitt opphold til et høyt antall mennesker man ikke vet hvem er, og som har gitt uriktige opplysninger både om seg selv og trusselbildet der de dro fra. Når usannheter oppdages, skjer det som regel ingenting.

Også når vilkårene for beskyttelse bortfaller og asylsøkeren i teorien skal sendes hjem, blir ofte ingenting gjort. Noe av grunnen til dette er at systemet hos BAMF er overbelastet. Etatens egen statistikk viser at nesten 30.000 prosedyrer for tilbakekallelser av asyl ble innledet i året fire første måneder, men at kun 200 av dem rent faktisk endte med tilbakekallelse.

Konklusjonen er altså at tyske migrasjons- og flyktningetaten er et rettslig, administrativt og organisatorisk konkursbo. Forvaltningen har ikke lyktes i å håndheve tysk lov.

Konsekvensene blir i første omgang kriminalitet, utrygghet og utgifter som kunne ha vært unngått. I det lange løp gir tyske politikere og myndigheter bort en del av landet til personer som ikke har noen rett til det. Et stykke på vei er det en avskaffelse av Tyskland, for å bruke formuleringen til Thilo Sarrazin.

I lys av alt som kommer frem om håndteringen av menneskestrømmen fra 2015 og fremover, kan den vanskelig kalles annet enn en forbrytelse mot det tyske folket, som simpelthen er blitt ranet. Og tyskerne er ikke alene om den skjebnen.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.