En intern rapport fra den tyske migrasjons- og flyktningetaten viser at kontrollen med asylsøkeres beskyttelsesbehov har store mangler, at asyl sjelden tilbakekalles etter forutsetningene, og at regelbrudd sjelden får konsekvenser.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.