Migranter står i kø for å registrere seg i Berlin høsten 2015. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters / Scanpix.

Statsministrene i alle de seksten delstatene i Tyskland oppfordrer forbundsregjeringen i Berlin til å redusere sosialytelsene til asylsøkere som allerede har søkt om asyl i et annet europeisk land.

Hensikten med forslaget er å motvirke den regelstridige migrasjonen internt i Europa, skriver Die Welt, som har fått tilgang til meddelelsen fra delstatenes regjeringssjefer.

Kuttene kan få konsekvenser for rundt en tredjedel av asylsøkerne i Tyskland. Så mange er klassifisert som «Dublin-tilfeller». I første halvår av 2018 var antall såkalte overtagelsesanmodninger rundt 30.000 av de omlag 77.000 asylsøknadene.

Med disse «anmodningene» menes altså at den føderale migrasjons- og flyktningetaten (BAMF) har kommet til at en annen Dublin-stat er ansvarlig for de angjeldende migrantenes asylprosedyrer, og har bedt det første landet hvor disse var registrert, om å ta dem tilbake.

Rundt 21.000 ganger gav de aktuelle landene samtykke etter enighet med tyske myndigheter om at de selv var ansvarlige. Men kun 4922 av disse «Dublin-tilfellene» ble sendt tilbake. Det går frem av et svar som et venstreparti har fått av forbundsregjeringen.

Manglende tilbakesendelse kan skyldes klagemål, legeattester eller at folk forsvinner. Avhengig av omstendighetene blir Tyskland definitivt sittende med ansvaret for asylprosedyrene deres etter seks til atten måneder.

I mellomtiden blir landet sittende med en trygderegning for regelbrytere, som delstatene nå altså ønsker å redusere.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!