Den som søker asyl i et EU-land og drar til et annet, kan ikke returneres uten erklært samtykke fra myndighetene i det første landet, fastslår EU-domstolen. Asylbyrden skal alltid økes.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.