Foto: Reuters
 

Prefekturet i Alpes-Maritimes, som er øverste lokale politi- og utlendingsmyndighet i distriktet, begikk en embedsforsømmelse da en enslig tolvåring fra Eritrea den 12. januar 2018 ble arrestert av fransk politi på jernbanestasjonen Menton-Garavan like ved grensen til Italia, for deretter uten videre å bli sendt tilbake til italiensk territorium – det fastslår en administrativ domstol i Nice i en kjennelse den 22. januar.

Den umiddelbare avvisningen var ifølge domstolen i strid med såvel asylretten som barns rettigheter, skriver Le Parisien. Prefekten i Nice – som er irritert, men ikke har til hensikt å anke dommen – pålegges å ta kontakt med italienske myndigheter for å bringe gutten trygt tilbake til Frankrike, slik at han blir gjenstand for rettighetene han opprinnelig ble nektet.

Dommeren anfører at den mindreårige kvitterte for et utvisningsdokument politiet gav ham i hende, ved å krysse av for at han godtar å forlate Frankrike snarest, men at rettshandlingen ikke var gyldig fordi tolvåringen hverken kunne fransk eller var kompetent til å samtykke til noe slikt på egenhånd. I dommen kritiseres myndighetene dessuten for ikke å ha forsikret seg om hva slags mottaksapparat som fantes for tolvåringen i Ventimiglia på italiensk side av grensen etter utsendelsen.

Presedensen dommen setter, er altså at de franske gendarmene ikke kan avvise mindreårige migranter på grensen. Det var nok også det ønskede resultatet for advokatene og menneskerettsorganisasjonene som fremmet den eritreiske guttens sak.

La Repubblica skriver:

«Det er en fundamental kjennelse, som vi håper kan bane veien for flere søksmål», sier Daniela Zitarosa, advokat for NGO-en Intersos, som har operert i Ventimiglia siden slutten av 2016. «I 2017 har vi sett tusenvis av utvisningsdokumenter, papirstykkene som fransk politi leverer til migrantene som stoppes på den andre siden av grensen. Men det er først nå at det kommer en viktig avgjørelse, som vi håper vil redusere overtredelsene av rettighetene til dem som drar forbi her, og da særlig enslige mindreårige.»

Intersos opplyser at tolvåringens hensikt var å ta seg frem til Storbritannia, hvor en eldre bror av ham allerede holder til. I utålmodigheten med det formelle apparatet som var satt i sving med tanke på familiegjenforening, forlot han ganske enkelt mottaket hvor han bodde i Italia, for å forsøke å nå Storbritannia for egen maskin.

Det er tusenvis av mindreårige som gjør det samme valget, dokumenterer en rapport som Intersos akkurat har offentliggjort.

I Italia var det bare i 2017 flere enn fem tusen mindreårige som simpelthen forsvant.

Om Frankrikes regjering vil sitte stille og se på at domstolene setter døren på vidt gap for mindreåriges asylinnvandring fra Italia, gjenstår å se. Det er heller ikke umiddelbart gitt at det franske politiets praksis uten videre blir dramatisk oppmyket.

Uansett er det lett å tenke seg at nyheter som denne ansporer til enda større trafikk av mindreårige og personer som finner det hensiktsmessig å påberope seg å være mindreårige.

For signalet som sendes, er at Frankrike og Europa ikke er kontant avvisende. I migrantenes opphavsland merker man seg utvilsomt at en administrativ domstol i et av Frankrikes hundre departementer i praksis kan underminere regjeringens innvandringspolitikk.

Til syvende og sist risikerer dette å bli den eneste konsekvensen av dommen. I mellomtiden skal den eritreiske gutten ha klart å ta seg frem til Tyskland, hvor han også har en bror. Invasjonen går sin gang i et Europa som kapitulerer på de fleste fronter.

 

Kjøp «De helliges leir» av Jean Raspail her.