Nytt

En fransk politimann på vakt ved grensen mot Italia ved Rivieraen mellom Menton og Ventimiglia. Foto: Eric Gaillard / Reuters / Scanpix.

 

Sju frivillige organisasjoner i Italia anklager fransk grensepoliti for å forfalske fødselsdatoene på utvisningsdokumentene når de avviser enslige mindreårige migranter som forsøker å ta seg over grensen fra Italia til Frankrike, skriver den italiensk-britiske freelance-journalisten Angela Giuffrida i The Guardian.

Organisasjonene har lagt to tilfeller frem for EU-kommisjonen og Italias innenriksdepartement. Det ene skal ha funnet sted i mars ved grensen på Rivieraen mellom Menton og Ventimiglia, hvor fransk politi i lang tid har hatt omfattende kontroller og en hard linje mot illegale migranter.

“We were only there by chance but saw two minors, who we knew well, being stopped by French police,” said Daniela Ziterosa, a legal assistant at the charity Intersos.

“We saw the police write the incorrect date of birth on the ‘refusal of entry’ document. One of the children took a photo of the document and you can see his date of birth has been changed from the one he declared.

“We managed to block them from being sent back and eventually the French took them in.”

Gutten som tok bildet, som ønsker å reise til sin bror i Sverige, skal være født den 1. oktober 2001, men utvisningsdokumentet var påført fødselsdatoen 1. januar 2000. Sett fra lovens side er det springende punkt om vedkommende er over eller under 18 år, all den tid umyndige har flere rettigheter enn myndige.

Frankrike bruker altså tilsynelatende dirty tricks for å beskytte sin grense. Et spørsmål som melder seg, er om ikke migrantene gjør det samme for å krysse den. Hvilke garantier har man for at den unge eritreeren virkelig er under 18 år?

En annen problemstilling er i hvilken grad Europa kan fortsette å øse rettigheter over mennesker fra andre steder på planeten som lovstridig forsøker å skape en tilværelse for seg og sine i vår verdensdel. Man kan gi rettigheter til individer, men kan den samme logikken anvendes på en destabiliserende ulovlig menneskestrøm?

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.