Migranter som er kommet til Lampedusa 11. mai 2021, tilbringer natten på havnen på den italienske øya, der mottaket var fullt etter ankomsten av over 2000 båtmigranter på 24 timer. Foto: Salvatore Cavalli / AP / NTB.

Personer som har søkt asyl i Tyskland etter å ha kommet via Italia, kan ikke uten videre returneres dit etter Dublin-reglene på grunn av risiko for umenneskelig og nedverdigende behandling i Italia – det har den øverste administrative domstolen i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen bestemt.

Den nylige kjennelsen, som ble offentliggjort torsdag, gjelder to saker som involverer en asylsøker fra Somalia og en annen fra Mali, der den førstnevnte har fått beskyttelse i Italia, skriver Frankfurter Allgemeine.

Ifølge dommen trues de som søker om beskyttelse, av ekstrem materiell nød i Italia. «Ingen av saksøkerne får tilgang til mottak eller dertil hørende omsorg dersom de returneres til Italia. De har ikke lenger noen rett til innkvartering i Italia», heter det i domspremissene.

Saksøkerne ville heller ikke finne jobb slik arbeidsmarkedet og den økonomiske situasjonen i øyeblikket er i Italia.

Domstolen bemerker at italiensk lov begrenser asylsøkeres rettigheter, skriver Il Fatto Quotidiano.

«Det såkalte Salvini-dekretet fra 2018, som begrenset rettighetene til asylsøkere og personer med beskyttelse i Italia, ble endret i desember 2020», bemerker domstolen, «men til tross for reformen fortsetter forskriftene som gjelder tap av retten til innkvartering i mottak, å anvendes til tross for reformen».

Det er ikke lett å finne et sted å overnatte for den som ikke har økonomisk evne, og «hospitsene for hjemløse finnes ikke i tilstrekkelig antall», ifølge dommerne i Münster.

Dommen fra Tyskland er en hard anklage mot Italias system for håndtering av migrasjonen, skriver den italienske avisen.

Tyske myndigheter har mulighet til å anke kjennelsen i Nordrhein-Westfalen inn for den føderale administrative domstolen i Tyskland.

De såkalte Dublin-reglene, som gjelder for EU, Sveits, Norge og Island, tilsier at en asylsøker skal få sin asylsøknad behandlet i det første trygge ankomstlandet, og det innebærer i prinsipp at asylsøkeren kan tvangsreturneres dit dersom vedkommende reiser videre.

Rettspraksisen i Tyskland har imidlertid uthult dette prinsippet. Samme domstol hadde i januar nedlagt forbud mot retur til Hellas av tilsvarende grunner, skriver Frankfurter Allgemeine.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.