Illustrasjonsfoto: Pixabay.

En italiensk kvinne som har vært bosatt i Tyskland siden 2013, fortalte nylig lettere sjokkert i et radiointervju at hun var blitt innkalt til kommunens utlendingskontor, som meddelte henne at hun hadde femten dager på seg til å skaffe arbeid, og at hun i motsatt fall ville bli sendt tilbake til Italia.

Det er det italienske nyhetsbyrået ANSA som omtaler intervjuet, gitt til programmet Radio Colonia på allmennkringkasteren Westdeutscher Rundfunks (WRF) internasjonale kanal COSMO.

De enkelte medlemslandenes innlemming av EUs direktiv om fri bevegelighet i de respektive nasjonale lovverkene, har klausuler som gir adgang til utvisning av borgere fra andre EU-stater dersom disse er en belastning for den angjeldende statens sosialsystem. Dersom man blir gående lenge nok uten jobb og samtidig mottar trygd, kan også EU-borgere i prinsipp utvises.

Det har riktignok hørt til unntakene at disse reglene er kommet til anvendelse, men noe har forandret seg: Den intervjuede kvinnen er langt fra alene om å ha mottatt slike meddelelser den senere tiden fra tyske utlendingsmyndigheter.

Ifølge Radio Colonia er det minst ett hundre italienere som har fått varsel om mulig repatriering, de fleste av dem i Nordrhein-Westfalen.

Den intervjuede kvinnen, som har barn i Tyskland fra før, forteller at hun sluttet i jobben etter en graviditet, og at hun på tidspunktet for innkallelsen hadde mottatt sosiale ytelser i tre måneder. Utlendingsmyndighetene har opplyst at hjemsendelsen til Italia kan dekkes av det offentlige dersom hun selv ikke kan betale for reisen.

Hensikten med utlendingsmyndighetenes iver er åpenbart å motvirke velferdsturismen til Tyskland. Og administrativt betraktet er det enklest å utvise personer man vet hvem er og som kommer fra velfungerende stater, selv om disse lever liv som ikke er svært forskjellig fra tyskernes, og i lengden belaster sosialsystemet langt mindre enn ureturnerbare migranter fra Afrika.

«Hvis det er slik, er Tysklands innstilling særdeles alvorlig, og den ville true selve EUs eksistens», sier statssekretær i det italienske utenriksdepartementet, Ricardo Merlo, i en kommentar til ANSA.

Statssekretæren finner situasjonen paradoksal:

«Italia anklages fordi vi forsøker å forsvare Europa mot illegal innvandring, mens Merkel kan være i ferd med å undergrave en fundamental rettighet for EU-borgere.»

Folk bør ifølge Forbundsdagens president Wolfgang Schäuble innstille seg på at det vil bli umulig å sende ut særlig mange av de avviste asylsøkerne fra Tyskland, skriver Die Welt.

«Hvem er Europa for?» spør Douglas Murray. Europeerne er ikke nødvendigvis særlig tilfredse med svaret som avtegner seg.

 
 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!