Østerrikes statsminister Kurz under en pressekonferanse i Wien den 9. mai 2018. Foto: Heinz-Peter Bader / Reuters / Scanpix.

 

Regjeringen i Østerrike foreslår å redusere sosialstøtten til migranter som kommer til landet som flyktninger, til under minstesatsen for østerrikske innbyggere, opplyser NRK. Statsminister Sebastian Kurz lovet innstramninger på innvandringsfeltet før valget, og ser ut til å forsøke å levere varene.

Nå har regjeringen lagt frem sine planer som de håper vil føre til at færre flyktninger kommer til Østerrike. De vil kutte støtten man mottar til livsopphold slik at man som flyktning kun kan motta 563 Euro (5354 kroner) i måneden. Beløpet stiger til 863 Euro (8208 kroner) i måneden dersom man består en tysk språktest. Det tilsvarer minimumsbeløpet som andre innbyggere i landet i dag mottar.

Regjeringen vil ikke begrense innstramningene til asylmigranter:

Innvandrere som kommer til landet vil få det enda vanskeligere. Ifølge BBC får innvandrere ikke lov til å motta slik støtte til livsopphold før det er gått fem år.

Men for en EU-stat er det ikke bare å vedta egne lover uten videre:

Kurz sitt ønske om å drive forskjellsbehandling av borgere bringer Østerrike i konflikt med resten av EU, fordi EUs regler om etableringsfrihet krever at alle medlemsstaters borgere behandles likt.

Den østerrikske statsministeren er imidlertid av den oppfatning at etableringsfriheten gjelder adgangen til å arbeide, og ikke til andre lands sosialsystemer.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!