Nytt

Illustrasjonsfoto: Pixabay / Creative Commons.

Utenlandske arbeidere som bor i Østerrike, skal heretter motta mindre barnetrygd for barna sine dersom disse bor i land med et lavere kostnadsnivå, vedtok det østerrikske parlamentet onsdag.

Den østerrikske regjeringen regner med at innskjerpelsen, som ville berøre omlag 150.000 barn utenfor Østerrike, kunne spare landet for mer enn 100 millioner euro, skriver Frankfurter Allgemeine.

Loven som parlamentet i Wien vedtok onsdag, binder størrelser på den såkalte familiestønaden til levekostnadene i landet hvor barna bor. Med denne indekseringen vil for eksempel arbeidere fra Øst-Europa motta betydelig mindre penger for barna som bor i hjemlandet.

Den månedlige stønaden på 172 euro til en treåring vil i samsvar med dette prinsippet reduseres til 97 euro hvis barnet bor i Ungarn, og i Romania til 85 euro.

EU-kommisjonen har allerede kritisert tilpasningen på forhånd. Det er sannsynlig at regelendringen vil ende opp i EU-domstolen, som da vil ha «siste ord», som Østerrikes familieminister Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sier det.

Norges regjering har arbeidet med den samme problemstillingen som Østerrikes, men har valgt en noe forsiktigere tilnærming til saken.

Den norske regjeringen spurte i vår EFTAs overvåkingsorgan ESA om Norge fikk lov til å redusere trygdeytelsene som går ut av landet, uten at det ser ut til å kommet noe klarsignal til dette i mellomtiden. Siden har saken vært borte fra den politiske dagsorden i vårt land.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!