Nytt

EU-domstolen i Luxembourg. Foto: sprklg / Wikimedia Commons.

Personer som har midlertidig opphold som flyktninger i et EU-land, har rett til like høye sosialytelser som landets egne borgere, fastslås det i en kjennelse fra EU-domstolen i Luxembourg onsdag.

Det skriver Frankfurter Allgemeine.

Saken havnet for EU-retten fordi en afghaner som kom til Østerrike med familien i 2016, hvor de fikk opphold av tre års varighet som flyktninger, i samsvar med østerriksk lov fikk reduserte ytelser sammenlignet med permanente flyktninger – som mottar det samme som østerrikere.

Påstanden var at denne reduksjonen var i strid med et EU-direktiv om flyktninger fra 2011.

Dommerne i Luxembourg har gitt saksøkeren rett, og fastslår med det at EU-rett skal ha forrang fremfor østerriksk rett i slike saker – et prinsipp som blir gjeldende for alle EU-land.

For personer som får såkalt subisidiær beskyttelse, åpner domstolen derimot for at reduserte sosialytelser kan være akseptabelt.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!