EU-domstolen i Luxembourg. Foto: sprklg / Wikimedia Commons.

En syrisk flyktning som kom til Østerrike som mindreårig, har rett til å få foreldrene til landet på familie­gjenforening selv om han ikke oppfyller inntekts­kravene i østerriksk lov etter å ha blitt voksen i mellomtiden, avgjorde EU-domstolen i Luxembourg i en kjennelse tirsdag.

Saken ble brakt inn for EU-domstolen av en administrativ domstol i Wien, der foreldrene og søsteren utfordret avslaget på en søknad familie­gjenforening, og unions­domstolen fastslår at avgjørelsen i familiens favør er bindende for de andre nasjonale domstolene i lignende saker, skriver Le Figaro.

Som et ledd i den østerrikske asyl- og innvandrings­politikken har landet satt krav om forsørger­evne og dermed inntekt til den som har fått asyl og deretter vil ha familien med seg. Hensikten er å forhindre praksisen med at familien sender et medlem avgårde i forveien uten selv å flykte fra hjemlandet, for siden å komme etter.

Siden den unge syreren var blitt voksen da familien ville etter, kunne han ikke lenger påberope seg de samme reglene som mindreårige, og under enhver omstendighet ikke fritas for inntekts­kravet som gjelder for voksne, anførte østerrikske myndigheter.

EU-domstolen viste imidlertid til et en kjennelse fra 2018 der et direktiv fra 2003 var rettskilde, der det fastslås at den som blir voksen i løpet av asyl­prosedyren, beholder den samme retten til familieliv som et barn. Retten kan ikke avhenge av hvor lang tid myndighetene i ankomst­landet bruker på sine prosedyrer, heter det i premissene for kjennelsen tirsdag.

Domstolen har også avgjort at den unge syrerens rett til familie­gjenforening også må omfatte hans funksjons­hemmede søster, skriver Le Figaro.

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som ebok.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.