Nytt

En fersk kjennelse fra EU-domstolen i Luxembourg kolliderer nok en gang med en medlemsstats forsøk på å føre en selvstendig innvandringspolitikk.

Domstolen fastslår nemlig at deler av Danmarks utlendingslov er i strid med EUs assosieringsavtale med Tyrkia, skriver Jyllands-Posten:

Den danske udlændingelov begrænser ulovligt den ret, som tyrkiske arbejdstagere i Danmark har til at få familiesammenføring med deres børn.

Det fastslår EU-Domstolen i Luxembourg tirsdag i en dom om en ung tyrker, der aldrig har været i Danmark, ikke taler dansk og kun sjældent har set sin far.

Han har fået afslag på opholdstilladelse i Danmark med den begrundelse, at han ikke har mulighed for at blive ordentligt integreret.

Men den afgørelse strider mod EU’s associeringsaftale med Tyrkiet, fastslår domstolen.

Dansk lov begrenser tyrkeres rett til å hente sine egne barn til Danmark dersom det søkes om familiegjenforening etter mer enn to års opphold, men EU-domstolen aksepterer ikke danskenes begrunnelse om manglende muligheter til integrering, da den ikke forstår hvorfor integrering blir vanskeligere etter lang tid.

En suveren stat forhindres altså ikke bare i å anvende sitt eget lovverk fordi en overnasjonal domstol ikke forstår det opplagte, den får også beskjed om at selve loven er ulovlig på grunn av en overnasjonal avtale med en stat som ikke engang er medlem.

139302_FS0613 Uskolet_havfrue-jpg

Dansk demokrati under EU.

Med EØS-tilknytningen til unionen kan en utvidet adgang til tyrkisk familiegjenforening i Danmark åpenbart få konsekvenser også for vårt eget land.

 

Jyllands-Posten